Nieuwsbericht

Nieuw: leidraad consultatiefunctie ggz door het sociaal domein

25 maart 2024 | 1 minuut lezen

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt om de samenwerking tussen huisarts, sociaal werk en de ggz te verbeteren. Zo moet het voor professionals in het sociaal domein eenvoudiger worden om de ggz te consulteren. Met dit doel hebben de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse ggz onlangs de 'leidraad consultatiefunctie ggz voor het sociaal domein' uitgegeven.

Op basis van deze leidraad zijn zorgverzekeraars op dit moment met ggz-instellingen afspraken aan het maken over hoe de ggz deze functie kan gaan invullen. Naar verwachting zullen deze gesprekken in juni 2024 zijn afgerond. Op dat moment wordt ook regionaal bekend welke ggz-instellingen geconsulteerd kunnen worden door sociaalwerkorganisaties. Sociaalwerkorganisaties kunnen niet voor alle ggz-vragen terecht bij deze gecontracteerde partijen: het moet gaan om volwassen inwoners die nog niet in behandeling zijn en waar geen sprake is van bemoeizorg. 

Je vindt de leidraad en nadere toelichting via deze link: Consultatiefunctie ggz voor het sociaal domein (dejuistezorgopdejuisteplek.nl).

Heb je vragen over IZA en WOZO of wil je ervaringen uitwisselen met collega-sociaalwerkorganisaties? Schrijf je dan in voor één van onze online vragenuurtjes op dinsdag 2 april en 11 juni a.s.

Neem voor meer informatie contact op met Rens van Oosterhout.


Lees ook: