Nieuwsbericht

Meld je aan voor online vragenuurtjes IZA en WOZO

12 maart 2024 | 2 minuten lezen

Op landelijk, regionaal en lokaal niveau wordt er hard gewerkt om de ambities vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) te verwezenlijken. En daarbij te zorgen dat het sociaal werk haar sleutelrol kan vervullen in het vergroten van de veerkracht en vitaliteit van bewoners en gemeenschappen. Om de voortgang te bespreken en ervaringen en dilemma’s te delen, organiseren we dit jaar vier online vragenuurtjes. Schrijf je snel in voor de eerste webinars op 2 april en 11 juni a.s.!

Brengen en halen

De webinars zijn bedoeld om vanuit Sociaal Werk Nederland actuele informatie over IZA en WOZO met je te delen. Wat leeft en speelt er aan de landelijke beleidstafels, welke patronen zien wij in de regio’s en in de signalen van onze leden? Daarnaast is een belangrijk doel om op te halen hoe jullie dit zelf zien en ervaren in de praktijk. Zodat we de gesignaleerde kansen en knelpunten mee terug kunnen nemen naar de landelijke overleggen.

Aan welke informatie heb je vooral behoefte? Zijn er aandachtspunten in jouw regio of context die we vooral moeten bespreken? Laat het ons vooral weten. Je kunt vooraf je vragen sturen aan Truus van Tiggelen via e-mail. We zullen deze input zoveel mogelijk benutten bij de voorbereiding van de webinars.

Thema en opbouw webinars
In elk online vragenuurtje zoomen we in op een specifiek onderwerp van IZA en WOZO. Zo staat in het eerste webinar op dinsdagochtend 2 april van 10.30 tot 11.30 uur het thema Laagdrempelige steunpunten centraal. Het tweede webinar, op dinsdagmiddag 11 juni van 15.00 tot 16.00 uur, staat in het teken van de Visie eerstelijnszorg. Na de zomer volgen nog twee online vragenuurtjes.

De webinars hebben een vaste opbouw, met de volgende onderdelen:

1. Overview vanuit de landelijke tafels gericht op onderwerpen als:

 • Mentale gezondheidsnetwerken
 • Laagdrempelige steunpunten 
 • Visie eerstelijnszorg
 • Generiek kompas
 • Handreiking kwetsbare ouderen
 • Maatschappelijke dialoog
 • Zelf- en samenredzaamheid
 1. Verdieping op het specifieke thema van het webinar en de mogelijke impact op het sociaal werk (2 april Laagdrempelige steunpunten; 11 juni Visie eerstelijnszorg)
 2. Interactie op basis van vragen van deelnemers en de vooraf ingezonden input
   

Meld je snel aan!
Je kunt je aanmelden via deze links: 2 april - Laagdrempelige steunpunten en 11 juni - Visie eerstelijnszorg. Deelname is gratis en exclusief voor directeur-bestuurders en managers van lidorganisaties van Sociaal Werk Nederland.

Neem voor meer informatie contact op met senior adviseur Truus van Tiggelen.

Lees ook: