Nieuwsbericht

DOCK en WijkConnect lanceren eerste online buurtcentrum

12 oktober 2023 | 4 minuten lezen

Onder de noemer Sterke verhalen presenteren we inspirerende voorbeelden van leden uit het hele land. Zoals bijzondere samenwerkingsverbanden, nieuwe diensten en concepten of innovatieve technologische toepassingen. Dit keer aandacht voor DOCK en WijkConnect die vanmiddag in Utrecht het eerste online buurtcentrum openen.

Sociaalwerkorganisatie DOCK lanceert vandaag het eerste online buurtcentrum, ontwikkeld door partner WijkConnect en in samenwerking met bewoners van de Utrechtse wijk Lombok. Het online buurtcentrum moet zoveel mogelijk aansluiten bij het fysieke buurtcentrum Rosa, een plek met een rijke geschiedenis en echt een begrip in Lombok. Mede daarom is Rosa gekozen voor deze primeur. Het moet de online huiskamer van de buurt worden, de plek waar buurtbewoners elkaar vinden en waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Een herkenbare plek voor buurtbewoners doordat dezelfde sfeer wordt neergezet, dezelfde activiteiten worden aangeboden en dezelfde gezichten bereikbaar zijn als bij Rosa, maar dan digitaal.

We gaan erover in gesprek met Clemens Streng, projectleider namens DOCK, en Berny de Vries, oprichter van WijkConnect dat al tien jaar sociale platforms ontwikkelt vanuit de missie ‘mensen verbinden in de wijk’.

Wat was de aanleiding voor het online buurtcentrum?
Clemens Streng: “Er zijn allerlei redenen waarom bewoners niet fysiek in het buurtcentrum komen. Soms is het een mentale drempel die bijvoorbeeld gaat over hun problemen of bijkomende schaamte. Maar soms ook omdat het fysiek een uitdaging is. Buurtcentrum Rosa heeft nu een online zusje. Zo verkleinen we de drempel, vergroten wij het bereik van DOCK en van alle partners in het netwerk. En hiermee de leefwereld van onze buurtbewoners. Het team is enorm betrokken en de sociaal makelaars van DOCK hebben hard gewerkt om de buurt hierbij te betrekken.”

Wat hopen jullie te bereiken, in aantal bezoekers of nieuwe gezichten?
Berny de Vries: “Voor het bouwen van een community heb je een lange adem nodig. We willen vooral ruimte geven aan wat de bewoners zelf belangrijk vinden, in plaats van gelijk te sturen op cijfers en resultaat. Drempels verlagen en meedoen makkelijker maken voor de groep die dat nu nog niet kan, dat is het doel. Als we voor dit hyperlokale online buurtcentrum dan toch concrete ambities uitspreken, dan zou het mooi zijn als er medio 2024 zo’n vijftig accounts zijn aangemaakt door bewoners en vijftien door partners. En dat je er vijftien terugkerende online activiteiten vindt. We zetten in op betrokkenheid, terugkerende bewoners en partners. Onze droom is dat de buurtkrant straks wordt gerund door bewoners, jong en oud, die wekelijks een bericht posten. Zo hebben we per functionaliteit doelen gesteld.”

Wat kunnen bewoners in het online buurtcentrum verwachten?
Clemens Streng: “We willen het zo min mogelijk invullen voor de bewoners. Het mag van alles zijn: een online openstelling, samen de ochtend starten met een bakje koffie, wat beweging, een soort Goedemorgen Nederland, yoga, bingo of andere spelletjes. Denk ook aan informatiesessies over energiekosten of internetbankieren. Of een training digitale vaardigheden. We hebben ook een prikbord zoals in de supermarkt, maar dan digitaal: help elkaar verder met je vraag of idee. Je kan online met elkaar praten in de huiskamer of een 1-op-1 gesprek voeren met je buur. En de lokale ziel van de straat, de wijk, het plein vind je in de buurtkrant. Daarnaast zijn onze medewerkers online beschikbaar, je kunt met ze chatten. Ook dat is nieuwe dienstverlening in het welzijnswerk.”

Hoe gaan jullie het online buurtcentrum in Lombok bekend maken?
Clemens Streng: “Dat doen we op drie manieren. Allereerst door onze werkwijze: in alles wat we doen, werken we vanuit de bewoner. Binnen DOCK omarmen we de ABCD (Asset Based Community Building-)methode. Praktisch betekent dit dat je werkt vanuit wat de wijk in alle facetten te bieden heeft door ‘er te zijn’ met bewoners en partners. We zijn er nu naast fysiek ook online. De functionaliteiten hebben we samen met bewoners ontworpen. Hoe meer bewoners aan het roer komen, bijvoorbeeld redactie voeren en online activiteiten organiseren, hoe meer zij anderen zullen meenemen. Daarnaast bouwen we voort op de bekendheid die Rosa al heeft. Via WijkConnect bereikt Rosa al 6.700 mensen per jaar, met aanvragen voor meedoen met een activiteit, een idee voor de buurt of wens om vrijwilligerswerk te doen. Tot slot bereiken we juist ook nieuwe bewoners via ons netwerk aan doorverwijzers. Denk aan Buurtteam, de gemeente, maar ook het programma Welzijn op Recept.”

Hoe helpen jullie bewoners die minder digitaal vaardig zijn, om mee te doen?
Berny de Vries: “Gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor alle bewoners, dat is één van onze belangrijkste uitgangspunten geweest. We hebben drie uitgebreide testrondes doorlopen met tientallen wijkbewoners. Vooral uit de taalgroepen kwam waardevolle feedback. Buurtteams, Taal Doet Meer en De Voorkamer keken bijvoorbeeld mee, zij werken met bewoners aan (digi)tale vaardigheden en/of met bewoners met een migratieachtergrond. Als je de taal niet goed beheerst of minder handig bent op de computer, ben je nog steeds welkom op Rosa online. Het is sterk visueel ingericht, met grote letters, korte teksten en een voorleesfunctie. Heb je toch hulp nodig? Dan staat sociaal beheerder René virtueel voor je klaar en zijn de sociaal makelaars online bereikbaar. En natuurlijk hebben de sociaal makelaars juist ook offline een rol in het ondersteunen van bewoners bij het online gaan. Offline en online gaan hand in hand zodat iedereen mee kan doen.”

Nieuwsgierig geworden? Breng een bezoekje aan digitaal buurtcentrum Rosa.

Neem voor meer informatie contact op met Clemens Streng van DOCK of Berny de Vries van WijkConnect.

Meer weten over sociale technologie? Zie hier de Gids Expeditie Sociale Technologie, gestart in 2020 en bijgewerkt t/m 2023.