Nieuwsbericht

Kijk terug: online kennissessie met de VNG over bekostiging

3 juli 2024 | 2 minuten lezen

Dit nieuwsbericht is aangevuld met de Q&A van de gestelde vragen.

De laatste kennissessie voor de zomer vond plaats op dinsdag 11 juni en ging over de bekostiging van het sociaal domein in de landelijke akkoorden IZA en WOZO. Nynke van Zorge, programmacoördinator IZA/GALA bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en haar collega Marjolein Martens, beleidsadviseur IZA/GALA gaven uitleg. 

Truus van Tiggelen, senior adviseur domeinoverstijgende samenwerking en Rens van Oosterhout, adviseur domeinoverstijgende samenwerking gingen met hen in gesprek. Drie onderwerpen stonden centraal, te weten: 

  1. De visie van de VNG op IZA en WOZO. 

  1. Bekostiging van het sociaal domein in de zorgtransformatie. 

  1. Het toekomstperspectief domeinoverstijgend samenwerken in de zorg. 


Een korte bloemlezing 
VNG heeft het IZA meegetekend op voorwaarde dat er december 2024 een toezegging is over de extra middelen die nodig zijn in het sociaal domein. Het belang van structurele financiering is voor alle financieringspartijen inmiddels duidelijk. 
Ook voor gemeenten speelt de regio een steeds belangrijkere rol. Wat niet betekent dat zij alles gaan bepalen: als het gaat over het ‘hoe’ dan wordt dat lokaal ingekleurd in wijken en buurten. 

Eén van de geldstromen zijn de SPUK transformatiemiddelen. Deze middelen zijn bedoeld als versnelling en hiervoor zijn goedgekeurde regioplannen noodzakelijk. Het is een vastgestelde regeling, maar aanvragen door gemeenten zijn alleen mogelijk na accordering door de zorgverzekering. Hierbij komen twee knelpunten naar voren: het beoordelingskader waardoor de uitvoering in het sociaal domein niet gefinancierd wordt en de eis van duurzame bekostiging. Dit laatste kunnen gemeenten niet garanderen met de bezuinigingsopgave die ze nu al hebben. Samen met de NZa, het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland onderzoekt VNG of het mogelijk is om de uitvoering in het sociaal domein ook gefinancierd te krijgen. Zodra hierover meer bekend is zullen we dat uiteraard communiceren. 

Bij de nieuwe geldstromen worden businesscases steeds belangrijker. Sociaal Werk Nederland gaat met VNG onderzoeken welke landelijke modellen hiervoor gebruikt kunnen worden. Als voorbeeld werd al genoemd Welzijn op Recept en Mentaal Gezondheidsnetwerk. 
 

Kansen, tips en conclusie 
Er liggen zeker kansen voor sociaalwerkorganisaties. Pak die nu! Ze liggen op het gebied van burgerparticipatie en digitalisering, maar ook bij de regioplannen. Denk mee met de gemeente over die plannen. Ben je nog niet gevraagd, biedt dan zelf je hulp aan door mogelijkheden te schetsen. 

De verbinding met elkaar is van groot belang, besloot Nynke, waarbij een webinar als dit zeker helpend is. 

Zorg en sociaal domein zijn niet meer los te zien van elkaar. Ook een nieuwe politieke wind zal hier geen verandering in brengen. 

Heb je de sessie gemist?  
Je kunt het hier terugkijken. 

Neem voor meer informatie contact op met Truus van Tiggelen