Nieuwsbericht

Protocollen voor heropening peuteropvang vanaf 11 mei

Rob Janssen
30 april 2020 | 1 minuut lezen

In samenspraak met Sociaal Werk Nederland en de branches in de kinderopvang, de ouderverenigingen, de werknemers en het ministerie van SZW, hebben BMK en BK een protocol opgesteld dat gehanteerd kan worden bij de openstelling van de kinderopvang vanaf 11 mei.

Dit protocol is ook bedoeld voor de geharmoniseerde peuterspeelzalen, oftewel de kortdurende peuteropvang. Naar aanleiding van dit protocol heeft het Landelijk Overleg Peuteropvang (LOP) van Sociaal Werk Nederland aanvullend een aantal punten aan de orde gesteld, die van belang kunnen zijn bij de openstelling van de peuteropvang. Enkele leden van het LOP hebben ook hun heropeningsplan beschikbaar gesteld. Waarvoor hartelijk dank!! Zie de bijlagen bij dit artikel.

Suggesties en opmerkingen naar aanleiding van het protocol en deze notitie kunt u sturen naar Ernst Radius, adviseur Sociaal Werk Nederland, radius@sociaalwerk.nl.