Nieuwsbericht

Stimenz Apeldoorn: zo vangen we nu kwetsbare kinderen en jongeren op

1 april 2020 | 2 minuten lezen

Stimenz in Apeldoorn is een van de vele sociaalwerkorganisaties waar de dienstverlening noodgedwongen andere vormen aanneemt. Contractcoördinator Maike Bleeker laat zien hoe in de praktijk tal van nieuwe oplossingen worden gevonden.

Opvang van kwetsbare kinderen
Stimenz kreeg signalen vanuit het CJG dat het voor kinderen en jongeren in kwetsbare gezinnen vaak moeilijk is om thuis te blijven. Maike Bleeker: ‘We bieden deze jongeren aan om met ze te gaan wandelen, of om andere buitenactiviteiten te doen. Liefst koppelen we dan een professional en een vrijwilliger aan een jongere.’

Als wandelen of andere activiteiten niet haalbaar zijn worden de kinderen en jongeren opgevangen in de ruimtes die Stimenz heeft. ‘Dat is voor kinderen tot 12 jaar, die mogen wel nog met elkaar spelen. En we volgen uiteraard de RIVM-richtlijnen. Er zijn dan ook aparte ruimtes voorzien als de groepen te groot worden. De kinderen die hiervoor in aanmerking komen zijn al bij ons bekend of bij het CJG. Dit criterium is streng, maar zo vermijd je dat je een veredelde kinderopvang wordt én je voorkomt (extra) stigmatisering.’

In cijfers: op dit moment worden er activiteiten gedaan met 4 pubers, zijn er 6 kinderen in de opvang, en hebben 3 gezinnen gevraagd of hun kinderen mee mogen wandelen. Zie ook de reportage over zorgen over kinderen in Apeldoorn, in kwetsbare gezinnen.

Kleine Klus
Kleine Klus is een soort marktplaats voor vrijwilligers en hulpvragers in Apeldoorn om klusjes te doen voor elkaar. ‘Denk aan boodschappen doen, bellen, maar ook aan wandelmaatjes, apotheekbezoek en het helpen met wifi-verbinding. We proberen actief om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Er wordt bijvoorbeeld geflyerd, en de hogeschool is gevraagd om studenten aan te laten sluiten. Zodoende hebben we al zo’n 20 matches gemaakt.’ Kleine klus, groot gebaar is ontwikkeld door het samenwerkinsgsverband van zeven organisaties en de vrijwillige inzet 'Apeldoorn Pakt aan'.  

Digitale bijeenkomsten
Stimenz heeft veel ontmoetingsplekken waar bijvoorbeeld trainingen en cursussen worden gehouden. Maike Bleeker: ‘We willen zoveel mogelijk dingen online door laten gaan. Er worden instructievideo’s gemaakt, maar ook live-trainingen gegeven via Zoom of Teams.’
Een gyminstructeur is zelfs naar het verzorgingstehuis getrokken om daar de training door te laten gaan. ‘Hij stond voor het gebouw en deed de oefeningen voor waaraan  mensen dan vanaf hun balkonnetjes mee konden doen.’

Tijdschriftencirkel
Vanuit het programma skill-ability is er een tijdschriftencirkel uitgewerkt. Ouderen die thuis tijdschriften hebben liggen die ze niet meer lezen kunnen doe in een plastic tasje doen en aan de deurklink hangen van hun voordeur. ‘Studenten komen langs om de tasjes op te halen en brengen ze naar andere ouderen; en zo gaat het rondje door.’
Ouderen kunnen zich via de hulplijn Senioren Platform aanmelden, zij geven ook bekendheid hieraan.

Enveloppendienst
Dan de sociaal raadslieden van Stimenz. ‘Zij hebben een enveloppendienst opgezet voor mensen die niet digitaalvaardig zijn, of geen computer hebben, en voor statushouders die sommige documenten op papier moeten inleveren. Deze mensen doen hun vragen en documenten in een envelop en stoppen die in de brievenbus bij Stimenz waarna de sociaal raadlieden ermee aan de slag gaan. Als het echt nodig is om met elkaar te praten, dan kunnen cliënten ook naar kantoor komen en vanuit een andere ruimte met een van de sociaal raadslieden bellen. Zo kun je schermen delen en loopt alles net iets iets soepeler.’

Positief jongerenwerk
Om de jongeren in hun wijk een hart onder de riem te steken, hebben jongerenwerkers van Stimenz samen met de politie filmpjes gemaakt. ‘Dat levert beelden van lege straten en lege pleintjes. Zo laten ze zien dat jongeren zich goed aan de coronabeperkingen houden. En dat is ook een manier om de jongeren hiervoor te bedanken.’

Lid wordenContact