Nieuwsbericht

Advies en ondersteuning Sociaal Werk Nederland t/m 6 april 2020

15 maart 2020 | 2 minuten lezen

Beste lidorganisaties, leden, 

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus in Nederland, wil ik u graag informeren over hoe wij hiermee omgaan. Ook in deze onzekere tijden kunt u op Sociaal Werk Nederland en onze medewerkers rekenen voor advies en ondersteuning.

In het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen we uiteraard bij om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Tegelijkertijd voelen we als werkgeversvereniging ook de verantwoordelijkheid om daar waar mogelijk bij te dragen aan úw continuïteit. Daarom blijft onze dienstverlening beschikbaar.

Adviseurs bereikbaar
Dit betekent dat onze adviseurs zoveel mogelijk vanuit huis werken en beschikbaar zijn voor advisering.
Wij hebben hen gevraagd om creatief te zijn in het onderhouden van contact met leden, bijvoorbeeld via telefoon of Skype. Als u graag onze adviseurs in persoon wilt ontmoeten, dan blijft dat mogelijk, onder de voorwaarde dat zij zich houden aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en de richtlijnen van uw organisatie.

U kunt in elk geval onderling informatie uitwisselen via het speciale online platform Corona en Sociaal werk. Telefonisch blijven wij op de reguliere tijden bereikbaar. Ons kantoor blijft open voor overleg en werkzaamheden die niet op een andere wijze kunnen plaatsvinden.

Dagbericht in verband met alle maatregelen rond Corona.
U ontvangt per mal voorlopig van ons iedere dag rond 16.00 uur een dagbericht, met daarin de voor onze sector relevante berichten en antwoorden op door u of uw collega’s gestelde vragen.

Crisisberaad
Wij hebben contact met de rijksoverheid. Eric van der Burg neemt deel aan het crisisberaad. Wij hebben gepleit voor de uitbreiding van de lijst van cruciale functies met sociaal werk. 

Kinderopvang
Samen met de branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang overleggen wij met het ministerie van Onderwijs over peuterwerk en naschoolse activiteiten. Wij hopen hierover morgen meer duidelijkheid te krijgen.

Sociaal Werk Nederland-bijeenkomsten met meer dan 20 mensen worden verplaatst naar een later moment dit jaar. Deelnemers ontvangen hierover bericht. De mogelijkheid om bijeenkomsten in een andere vorm te organiseren, bijvoorbeeld als webinar, wordt nog onderzocht. Uiteraard houden wij u hiervan ook op de hoogte.

Bovenstaande maatregelen gelden tot en met 6 april; zie ook de website van de Rijksoverheid.

Als u vragen over het bovenstaande hebt, neemt u dan contact met ons op via info@sociaalwerk.nl of 030 - 7210721. Wij blijven u als vereniging ook in deze onzekere tijden graag van dienst.

Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland