Publicatie

Hoofdstuk 3 van de CAO W&MD (loopbaanbudget)

4 mei 2015 | 1 minuut lezen

In de afgelopen periode hebben cao-partijen met de Belastingdienst overleg gevoerd over de wijze waarop in de CAO W&MD het loopbaanbudget kan worden vormgegeven. Dit heeft geresulteerd in bijgaande cao-tekst. De cao-tekst wordt half mei bij het ministerie van SZW ingediend en krijgt dan de status van cao.

1 document toegevoegd