Cao en juridische zaken

Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de CAO Sociaal Werk. Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt. Leden met een abonnement op Juridische Zaken Online kunnen vragen stellen over de CAO Sociaal Werk en arbeidswetgeving. Alle actuele informatie over de Cao Sociaal Werk vind je hier op het Arbeidsmarktplatform Sociaal werk werkt.

Meer informatie Minder informatie

 

Actuele versie van de CAO

Hierbij de actuele versie van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31 maart 2016. De cao is algemeen verbindend verklaard...

cao-tekst Individueel Keuzebudget (hoofdstuk 4)

De definitieve cao-tekst over het Individueel Keuzebudget (IKB). 

Loopbaanbudget: cao-tekst en toelichting

De nieuwe cao stelt duurzame individuele inzetbaarheid van werknemers centraal. Hieronder wordt verstaan dat elke werknemer in staat wordt gesteld om zijn of haar talenten optimaal te benutten,...

Hoofdstuk 3 van de CAO W&MD (loopbaanbudget)

In de afgelopen periode hebben cao-partijen met de Belastingdienst overleg gevoerd over de wijze waarop in de CAO W&MD het loopbaanbudget kan worden vormgegeven. Dit heeft geresulteerd in...

Vragen en antwoorden over het loopbaanbudget

Hoofdstuk 3 van de cao (het loopbaanbudget) nader uitgelegd in de vorm van vragen en antwoorden.

Belangrijkste cao-wijzigingen

De cao-tekst wordt begin mei aangepast. De uitwerking van het loopbaanbudget is hiervan onderdeel en is op een haar na gereed. Hierover volgt een dezer dagen meer informatie, waaronder een...

Wijziging ORT-regeling Maatschappelijke opvang

De ORT wordt berekend over maximaal schaal 4 periodiek 10 in plaats van over schaal 3 periodiek 11.Dit zijn cao-partijen (MOgroep en CNV Zorg en Welzijn) overeengekomen.Deze wijziging,...

Ondertekend cao-akkoord 2014 - 2016

De tekst van het definitief (ondertekend) cao-akkoord 2014-2016 treft u hierbij aan. Het akkoord is als bijlage 13 opgenomen in de cao-tekst. Let op: in de definitieve cao-tekst is tevens...

Tekst en Functieboek nieuwe Cao W&MD 2014 - 2016

De tekst en het functieboek van de nieuwe Cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014-2016 zijn beschikbaar. De looptijd van de cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. In...

Meest gestelde vragen CAO 2014 - 2016

Op een rijtje de meest gestelde vragen over de nieuwe cao.