Nieuwsoverzicht

Laatste nieuws

Nieuws |

Start Drop In: onderzoek bijdrage jongerenwerk aan criminaliteitspreventie

Sociaal Werk Nederland start vanuit het landelijke programma Preventie met Gezag met het 3-jarige project Drop In. De ambitie van het project...

Nieuws |

Behoud vrijstelling btw schuldhulp en maatschappelijk werk

Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad bij beleidsbesluit...

Nieuws |

Verdiepingssessie: Bestuur en toezicht in gesprek over kwaliteit en samenwerking

Wat vraagt samenwerking van het sociaal werk?

Sociaal werk is onmisbaar bij de aanpak van de belangrijke vraagstukken van deze...

Nieuws |

Programma Jaarcongres Sociaal Werk 2023 rond: aanmelden kan nog

Het programma voor het Jaarcongres Sociaal Werk 2023 is bekend. De dag is goed gevuld en natuurlijk helemaal Next Level. De dag wordt geopend...

Nieuws |

Aanpassing Klokkenluidersregeling

De interne meldprocedure voor (vermoedens van) misstanden gaat voor meer werkgevers gelden en de kring van beschermden wordt uitgebreid, er...

Nieuws |

Minister Jetten: “De sociale kant is belangrijker dan de radiatorfolie”

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie was op maandag 17 april op werkbezoek bij sociaalwerkorganisatie Rijnstad in Arnhem en Lingewaard....

Nieuws |

Webinars over samenwerking preventie jeugdcriminaliteit

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) gaan nauwer samenwerken om...

Nieuws |

Zorgelijk beeld administratie- en regeldruk in sociaal werk

In het sociaal werk leidt de druk van het grote aantal regels en verplichte administratie tot een enorme werkdruk. Sociaal werkers zijn hier...

Nieuws |

Toekomst van de arbeidsmarkt: uitwerking SER-advies

Werkgevers en vakbonden hebben overeenstemming bereikt met het kabinet over de uitwerking van het SER-Middellange Termijnadvies (MLT) over de...

Nieuws |

‘Gratis’ kinderopvang niet voor alle ouders

Het kabinet is gestart met het ontwerp om kinderopvang voor alle kinderen tussen 0 en 12 jaar van werkende ouders naar een netto vergoeding te...