Nieuwsbericht

Kijk terug: online kennissessie landelijke akkoorden

22 mei 2024 | 2 minuten lezen

Op woensdag 8 en 22 mei organiseerde Sociaal Werk Nederland online kennissessies voor directeur-bestuurders over de stand van zaken van de landelijke zorgakkoorden. Kon je hier niet bij zijn, vraag dan de link op om de sessie terug te kijken.

Niels Bartels, manager communicatie, ging in gesprek met directeur-bestuurder Lex Staal aan de hand van drie onderwerpen:

  1. Wat is de laatste stand van zaken in politiek Den Haag, hoe staan we ervoor als branche sociaal werk?
  2. Wat speelt er landelijk, regionaal en lokaal in het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)?
  3. Wat is de lobbystrategie van Sociaal Werk Nederland, waar zetten we als brancheorganisatie op in?


Kansen en knelpunten
Voor beide sessies hadden zich zo’n 35 directeur-bestuurders aangemeld. Zij stelden vragen en deelden ervaringen, met name over de regionale uitwerking van de akkoorden. De samenwerking gaat op veel plekken goed, vaak in regio’s waar vóór het IZA al sterke netwerken waren waarin zorg en sociaal werk elkaar vonden. Knelpunten die aan de orde kwamen gingen onder meer over de financiering, zoals gemeenten die tijdelijke (SPUK-)middelen inzetten om het reguliere sociaal werk te financieren. Ook ging het over de balans tussen lokaal werken en je regionaal organiseren en zorgpartijen die zich op het terrein van het sociaal werk begeven (b.v. POH Welzijn, Wijk-GGD’er). Ontwikkelingen die het extra belangrijk maken om als sociaalwerkorganisaties de krachten te bundelen en een heldere, eenduidige sociale visie uit te dragen.

Terugkijken?
Kon je de online sessie niet bijwonen en wil je deze terugkijken? Stuur ons dan een e-mail en je ontvangt een linkje. Om de vertrouwelijkheid te waarborgen van wat er is gedeeld en besproken, wordt de opname niet publiek gedeeld.

11 juni: online sessie over bekostiging
De laatste online kennissessie in deze reeks staat gepland op dinsdag 11 juni a.s. van 16.30 tot 18.00 uur. Deze bijeenkomst staat in het teken van bekostiging, met onder meer Nynke van Zorge, programmacoördinator bij de VNG, die een toelichting zal geven op het overzicht met financieringsstromen. Deze sessie is bedoeld voor directeur-bestuurders, managers en stafadviseurs. Klik hier om je aan te melden.

Neem voor meer informatie contact op met Lineke Lammen.