Nieuwsbericht

Succesvol partnerschap: dialoog over inkoop sociaal domein

22 augustus 2023 | 2 minuten lezen

Op donderdagmiddag 26 oktober organiseert Sociaal Werk Nederland samen met stichting RIJK (inkooppartner van gemeenten) een bijeenkomst voor gemeenten en sociaalwerkorganisaties over partnerschap en dialoog. Partnerschap en dialoog die de beoogde impact van het inkoopproces voor de inwoners van wijken en buurten kan versterken.

Nodig je gemeente uit en kom samen naar deze interessante bijeenkomst. Reageer snel, er is beperkt plaats!

Van gemeenten en het sociaal werk wordt veel verwacht om de beoogde transformatie in IZA en GALA  waar te maken. Van zorg naar preventie en van focus op ziekte naar focus op gezondheid. Gemeenten kunnen een beroep doen op SPUK-middelen voor hun bijdrage aan dit doel. Voor de uitvoering zijn de schijnwerpers gericht op het sociaal domein. Om zorg en ondersteuning integraal, dichter bij mensen te organiseren en gemeenschappen en netwerken in wijken en buurten te versterken. Met een belangrijke rol voor het sociaal werk, immers geworteld in wijken, waaronder juist die wijken waar gezondheidsverschillen het grootst zijn.

Partnerschap
Gemeenten en sociaal werk kunnen als partners veel voor elkaar betekenen. Een goede en tijdige dialoog loont. Een dialoog over de maatschappelijke opgave in wijken en buurten, over hoe je doelen formuleert die je kunt vertalen naar impact en reële, waardevolle resultaten. Een dialoog over wat de beoogde impact vraagt aan kwaliteit van dienstverlening en vakmanschap. En over de randvoorwaarden die kwaliteit en continuïteit van dienstverlening het best ondersteunen.

Stichting RIJK deelt haar ervaring over het proces van gemeenten naar visievorming op het thema mantelzorg en vrijwillige ondersteuning.

Sociaal Werk Nederland presenteert de kwaliteitsbloem van de branche, het uitgangspunt voor het cyclisch proces van kwaliteitsverbetering in de branche, van de maatschappelijke opgave tot de gerealiseerde impact. En Sociaal Werk Nederland laat zien hoe het KPI-model sociaalwerkorganisaties kan helpen om gericht bij te sturen en gemeenten beter inzicht geeft in de werkelijke impact van projecten en interventies.

Wisselen van rol
In de bijeenkomst prikkelen we tenslotte de fantasie en het inlevingsvermogen van gemeenten en sociaalwerkorganisaties door hen in de huid van ‘de ander’ te laten kruipen in het inkoopproces.

Wanneer?
Donderdag 26 oktober 2023, inloop 12:15 uur, start 13:00 uur.

Waar?
Villa Jongerius in Utrecht.

Programma en aanmelden
Buiten de bijdragen door Sociaal Werk Nederland en stichting RIJK zal cabaratier Farbod Moghaddam een optreden verzorgen. Het definitieve programma wordt later bekendgemaakt.

Aanmelden