Bedrijfsvoering en effectiviteit

Wijkgericht en domeinoverstijgend werken zijn de sleutels tot het succes van sociaalwerkorganisaties. Om deze kernkwaliteiten tot hun recht te laten komen, is het nodig dat gemeenten een eenvoudig inkoopsysteem hanteren dat daarin ondersteunt. Een systeem dat bijdraagt aan continuïteit en vernieuwing. En dat ruimte biedt voor maatwerk, zodat sociaal werkers gericht kunnen sturen op resultaten voor cliënten. Hierbij is het belangrijk dat gemeenten kiezen voor uitbesteding, omdat dit gemeentelijke belangenverstrengeling voorkomt. En dat ze kiezen voor een integrale aanpak, om domeinoverstijgend werken mogelijk te maken. Ook de keuze voor taak- en gebiedsgerichte contracten is belangrijk, omdat die ruimte bieden om te doen wat nodig is. En als laatste is bekostiging op resultaat cruciaal, want dit geeft sociaal werkers meer vrijheid om hun taken vorm te geven en bij te dragen aan vernieuwing en continuïteit.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Vennootschapsbelastingplicht? Doe de check!

De afgelopen weken zijn sociaalwerkorganisaties volop bezig geweest met de jaarrekening. Misschien heeft ook de vennootschapsbelastingplicht,...

Nieuws |

Extra webinar over landelijke zorgakkoorden 

Op donderdag 23 februari jl. vond een eerste, drukbezochte webinar plaats voor leden van Sociaal Werk Nederland over de gevolgen van de...

Nieuws |

Geef je mening over eigen regie en dialoog in jouw werk

Eigen regie is belangrijk, om met plezier je werk te doen en professioneel je vak te kunnen uitoefenen. Dat betekent in sociaal werk dat je als...

Nieuws |

Samen filmpje kijken? Opgelet!

Worden er in jullie buurthuis of wijkcentrum wel eens films of documentaires vertoond? Dan is het belangrijk te weten dat je de toestemming...

Nieuws |

Beter aanbesteden: ga in dialoog met je gemeente

In het kader van het project Beter aanbesteden organiseert Sociaal Werk Nederland een inspiratiebijeenkomst voor lidorganisaties en gemeenten....

Nieuws |

Extra informatiebijeenkomst Business Masterclasses Sociaal Werk

Update: Je kan je nog steeds inschrijven. De aanmeldtermijn voor de Business Masterclasses Sociaal Werk is verlengd tot 14 maart.

Nieuws |

Nog niet aangemeld voor Business masterclasses? Doe dat dan snel

De kick-off van de Business masterclasses is op 20 maart en de (kosteloze) introductiebijeenkomst voor geïnteresseerden is al op 15 februari....

Nieuws |

Sociaal Werker van 2023 aandragen kan nog tot 13 februari

Tot 13  februari kun je jouw Sociaal Werker van het Jaar 2023 aanmelden bij Sociaal Werk werkt! Met deze verkiezing laten we al meer dan tien...

Nieuws |

Ledenvoordeel: hulp bij subsidie- en fondsenwerving

Heb je goede ideeën voor maatschappelijke projecten of bijzondere doelgroepen, maar vind je het moeilijk om de juiste subsidies en fondsen te...

Nieuws |

‘Arbeidsmarkt zorg en welzijn blijkt geen vergiet’

Vanuit berichtgeving in de media kan wel eens de indruk ontstaan van massale uitval van personeel in zorg en welzijn, vooral bij starters....