Bedrijfsvoering en effectiviteit

Wijkgericht en domeinoverstijgend werken zijn de sleutels tot het succes van sociaalwerkorganisaties. Om deze kernkwaliteiten tot hun recht te laten komen, is het nodig dat gemeenten een eenvoudig inkoopsysteem hanteren dat daarin ondersteunt. Een systeem dat bijdraagt aan continuïteit en vernieuwing. En dat ruimte biedt voor maatwerk, zodat sociaal werkers gericht kunnen sturen op resultaten voor cliënten. Hierbij is het belangrijk dat gemeenten kiezen voor uitbesteding, omdat dit gemeentelijke belangenverstrengeling voorkomt. En dat ze kiezen voor een integrale aanpak, om domeinoverstijgend werken mogelijk te maken. Ook de keuze voor taak- en gebiedsgerichte contracten is belangrijk, omdat die ruimte bieden om te doen wat nodig is. En als laatste is bekostiging op resultaat cruciaal, want dit geeft sociaal werkers meer vrijheid om hun taken vorm te geven en bij te dragen aan vernieuwing en continuïteit.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Bijeenkomst: Hoe kom je in contact met moeilijk bereikbare groepen?Sociaal Werk Nederland en Labyrinth Onderzoek & Advies organiseren een bijeenkomst speciaal voor gemeenten, de rijksoverheid en...

Nieuws |

Succesvol partnerschap: dialoog over inkoop sociaal domein

Nodig je gemeente uit en kom samen naar deze interessante bijeenkomst. Reageer snel, er is beperkt plaats!

Nieuws |

Nieuwe subsidieronde voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Sociaalwerkorganisaties in Nederland beschikken over zo’n 1.500 buurthuizen en wijkcentra, waarvan een deel in eigendom. Ben je van plan het...

Nieuws |

Voorkom afpersing met gijzelsoftware (en bereid je voor op EU-wetgeving)

Zo'n tweeduizend bedrijven en vierduizend zzp’ers zijn in 2021 slachtoffer geworden van afpersing met gijzelsoftware, blijkt uit nieuwe...

Nieuws |

Amaryllis Leeuwarden behaalt Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk

Vanmiddag kreeg Amaryllis in Leeuwarden het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk uitgereikt. Met dit label maakt de organisatie zichtbaar dat...

Nieuws |

Opleiden met subsidie: meld je nu snel aan voor SectorplanPlus

Opleiden van medewerkers in sociaal werk is en blijft van belang voor instroom en behoud. Daar zijn verschillende subsidies voor. Wil jij ook...

Nieuws |

Tekst Cao Sociaal Werk 2023-2025 vanaf nu te downloaden

Op 7 juli 2023 werd het definitieve akkoord bereikt voor de Cao Sociaal Werk 2023 - 2025. En op 19 juli 2023 hebben Sociaal Werk Nederland, FNV...

Nieuws |

Eerste Roadshow Actieagenda De Kracht van de mbo-sociaal werker

“De inzet van mbo-studenten sociaal werk kan veel betekenen in de wijkaanpak. Breng daarom de studenten de wijken in.” Deze oproep werd...

Nieuws |

Nieuwe ronde Business Masterclasses Sociaal Werk in najaar

Wegens succes herhaald: in het najaar van 2023 start een nieuwe ronde van cluster 1 van de Business Masterclasses Sociaal Werk. Het aantal...

Nieuws |

“Het bewijs van ons rendement is geleverd”

Op dinsdag 11 juli a.s. verschijnt de online ideeënbundel Beproefde formules, gedurfde experimenten. Vol handige tips en inspirerende...