Bedrijfsvoering en effectiviteit

Wijkgericht en domeinoverstijgend werken zijn de sleutels tot het succes van sociaalwerkorganisaties. Om deze kernkwaliteiten tot hun recht te laten komen, is het nodig dat gemeenten een eenvoudig inkoopsysteem hanteren dat daarin ondersteunt. Een systeem dat bijdraagt aan continuïteit en vernieuwing. En dat ruimte biedt voor maatwerk, zodat sociaal werkers gericht kunnen sturen op resultaten voor cliënten. Hierbij is het belangrijk dat gemeenten kiezen voor uitbesteding, omdat dit gemeentelijke belangenverstrengeling voorkomt. En dat ze kiezen voor een integrale aanpak, om domeinoverstijgend werken mogelijk te maken. Ook de keuze voor taak- en gebiedsgerichte contracten is belangrijk, omdat die ruimte bieden om te doen wat nodig is. En als laatste is bekostiging op resultaat cruciaal, want dit geeft sociaal werkers meer vrijheid om hun taken vorm te geven en bij te dragen aan vernieuwing en continuïteit.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Kijk terug: online kennissessie landelijke akkoorden

Op woensdag 8 en 22 mei organiseerde Sociaal Werk Nederland online kennissessies voor directeur-bestuurders over de stand van zaken van de...

Nieuws |

Meld je aan: online vragenuren over nieuwe pensioenregeling

De regels voor pensioen gaan veranderen. Op 1 januari 2026 gaat Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) over op de nieuwe regels. Zij houden jou...

Nieuws |

STOZ: Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg

Vandaag is de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg gepubliceerd. Het ministerie van VWS heeft Sociaal Werk Nederland...

Nieuws |

Wat betekent de financiële tegemoetkoming gemeenten voor sociaal werk

In de Voorjaarsnota 2024 presenteerde het demissionaire kabinet gisteren miljarden aan extra uitgaven. Zo worden gemeenten en provincies...

Nieuws |

Nog niet gedaan? Meld je alsnog aan voor de Benchmark Sociaal Werk

Misschien is het aan je aandacht ontsnapt, maar je hebt nog kans om mee te doen aan de Benchmark Sociaal Werk. Meld je dan uiterlijk maandag 15...

Nieuws |

Aan de slag met kwaliteit en impact: bekijk hier ons nieuwe aanbod

Op verschillende manieren stimuleren en ondersteunen we onze leden om met kwaliteit en impact aan de slag te gaan. Dat doen we niet alleen met...

Nieuws |

Uitkomsten verkenning ‘Samenwerking medisch en sociaal domein’

In landelijke akkoorden als IZA, GALA, WOZO en de Hervormingsagenda Jeugd wordt bepleit om het beroep op zorg te verminderen door een betere...

Nieuws |

‘Je bent er niet met een vlotte babbel, daar doe je het vak mee tekort’

Sociaal werker: een vak om trots op te zijn. Een vak dat vraagt om een mix van professionals met ervaring en wetenschappelijke kennis, zeggen...

Nieuws |

Doe ook mee aan de Benchmark Sociaal Werk

Wil je als sociaalwerkorganisatie meer inzicht in bijvoorbeeld je personeelskosten, productiviteit, overhead, tarieven en financiële positie?...

Nieuws |

Vastgoed verduurzamen? Nieuwe subsidieronde en ontzorgingsprogramma

Heeft jouw organisatie vastgoed in eigendom en heb je plannen om te verduurzamen? Check dan de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk...