Bedrijfsvoering en effectiviteit

Wijkgericht en domeinoverstijgend werken zijn de sleutels tot het succes van sociaalwerkorganisaties. Om deze kernkwaliteiten tot hun recht te laten komen, is het nodig dat gemeenten een eenvoudig inkoopsysteem hanteren dat daarin ondersteunt. Een systeem dat bijdraagt aan continuïteit en vernieuwing. En dat ruimte biedt voor maatwerk, zodat sociaal werkers gericht kunnen sturen op resultaten voor cliënten. Hierbij is het belangrijk dat gemeenten kiezen voor uitbesteding, omdat dit gemeentelijke belangenverstrengeling voorkomt. En dat ze kiezen voor een integrale aanpak, om domeinoverstijgend werken mogelijk te maken. Ook de keuze voor taak- en gebiedsgerichte contracten is belangrijk, omdat die ruimte bieden om te doen wat nodig is. En als laatste is bekostiging op resultaat cruciaal, want dit geeft sociaal werkers meer vrijheid om hun taken vorm te geven en bij te dragen aan vernieuwing en continuïteit.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Meer (media-)aandacht voor meerwaarde mbo-sociaal werker

De positie van de mbo’er in het sociaal werk moet worden versterkt. Want sociaal werk moet een goede afspiegeling zijn van de samenleving en...

Nieuws |

Sociaalwerknederland.nl heeft een nieuwe, geavanceerde zoekmachine

In deze roerige tijden is het fijn om extra houvast te hebben en te vinden wat je zoekt. Dan is het mooi om te horen dat de zoekmachine van...

Nieuws |

Lex Staal te gast in podcast De Eerstelijns met Piet-Hein Peeters

Lex Staal (directeur-bestuurder van Sociaal Werk Nederland) is te gast in de podcastserie De toekomst van de eerstelijn. In een gesprek van een...

Nieuws |

Toekomstbestendige arbeidsmarkt omvat zorg én welzijn

Actie is geboden om op de korte en lange termijn voldoende goed personeel te hebben. Dit geldt zowel voor zorg en welzijn in de breedte, als...

Nieuws |

Bijzondere kortingen en voordelen voor leden Sociaal Werk Nederland

Er zijn talloze redenen om lid te zijn van een brancheorganisatie als Sociaal Werk Nederland. Denk aan de versterking en profilering van de...

Nieuws |

Peiling leertraject, onderdeel van dataprogramma

Sociaal Werk Nederland is bezig met het opzetten van een leertraject als onderdeel van het dataprogramma. Graag peilen we de wensen en...

Nieuws |

Webinar Starten met voorschoolse educatie

Werk je bij een kinderopvangorganisatie en overweegt de organisatie te starten met voorschoolse educatie? Op 22 september kun je deelnemen aan...

Nieuws |

Kinderarbeid in je keten? Doe de scan

Wereldwijd verrichten op dit moment zo'n 160 miljoen kinderen kinderarbeid, vaak in erbarmelijke omstandigheden. Zij kunnen hierdoor niet naar...

Nieuws |

SPUK: één uitkering voor gezondheid, sport, cultuur en sociale basis

Het ministerie van VWS wil een aantal uitkeringen voor gemeenten gericht op het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen,...

Nieuws |

Workshop sociaal werk en gemeente: samen voor een krachtige sociale basis

Heb je je al ingeschreven voor het (gratis) Congrestival ‘Back to basics, omzien naar elkaar’ op vrijdag 23 september a.s. in Krachtstation...