Nieuwsbericht

Interview Lex Staal: "Met kortlopende contracten kun je eigenlijk niets bereiken"

9 november 2022 | 1 minuut lezen

Preventie is cruciaal om te voorkomen dat duurdere voorzieningen in het kader van de Jeugdwet en Wmo 2015 ingezet moeten worden. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor sociaal werk. De praktijk is echter weerbarstig. In het nieuwe online magazine Gemeenten en preventie: welzijn aan zet? van Zorg&Sociaalweb wordt de focus gelegd op de samenwerking tussen gemeenten en sociaalwerkorganisaties en het benutten van de preventieve werking van welzijn.

Pleidooi voor langdurige contracten
In het interview ‘Met kortlopende contracten kun je eigenlijk niets bereiken’ breekt Lex Staal, directeur-bestuurder van Sociaal Werk Nederland, een lans voor continuïteit in de samenwerking tussen gemeente en sociaalwerkorganisatie. Hij stelt dat gemeenten veel meer zouden moeten werken met meerjarige aanbestedingen en noemt Rotterdam als voorbeeld: "Deze gemeente heeft gekozen voor een aanbestedingstraject van tien jaar. Uiteraard worden er ook afspraken gemaakt over tussentijdse evaluaties, jaarlijkse begrotingen en het indexeren van kosten. Maar ze hoeven hierdoor niet elk jaar als opdrachtgever en opdrachtnemer tegenover elkaar te staan. Bovendien kun je in die tien jaar samenzitten met de ambtenaren die écht inhoudelijk kunnen meepraten over wat je gezamenlijk in een bepaalde wijk wil bereiken. Dat gaat niet met kortlopende contracten.” Volgens Staal is de gemeente als opdrachtgever aan zet, maar hij erkent ook dat wij als sector onze meerwaarde en concrete resultaten soms beter kunnen communiceren.

Sociaal werk moet geen eenheidsworst worden

Eigen kracht wordt overschat
In het magazine verder ook artikelen over onder meer Welzijn op Recept, vroegtijdig signaleren bij jongeren en data-analyse op het gebied van preventie. Onderzoekers Ard Sprinkhuizen (Lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning, Hogeschool Utrecht) en Carla Kolner (RIVM) schrijven over de rol van welzijn bij preventie en een sterke sociale basis. Zij stellen vast dat het beroep op de eigen kracht van burgers enorm wordt overschat. Door het collectief te beschermen en kansen te creëren, wordt er ingezet op de basiskwaliteit van het samenleven.

Het online magazine Gemeenten en preventie: welzijn aan zet? is een uitgave van Zorg&Sociaalweb en is mede tot stand gekomen in samenwerking met Factum.