Sociaal juridische hulp om de hoek

Na twee jaar en pilots in drie gemeenten is het project 'Sociaal juridische hulp om de hoek' afgerond. Samen met de Koninklijke Bibliotheek deden we onderzoek naar laagdrempelige sociaal-juridische hulp in de bibliotheken van Hengelo, Heerenveen en Venray. Hoe kun je de burger hier zo snel en goed mogelijk ondersteunen en een zwaarder juridisch traject voorkomen? Wat zijn de belangrijkste resultaten en lessen vanuit de pilots? En hoe gaan we nu verder? De antwoorden op deze vragen vind je nu gebundeld in deze handreiking. Hieruit blijkt dat de samenwerking met de bibliotheken een zeer waardevolle, misschien zelfs noodzakelijke toevoeging is aan de ondersteuning van burgers.

Aanbevelingen
Om burgers met sociaal juridische hulpvragen beter te kunnen bereiken, werd twee jaar lang in drie gemeenten geëxperimenteerd om op plekken waar juridische hulp ontbreekt, de samenwerking te zoeken tussen sociaal raadslieden en de lokale bibliotheek. De samenwerking tussen bibliotheken en sociaaljuridische hulp blijkt in elk geval een waardevolle en laagdrempelige toevoeging. Bovendien draagt de samenwerking bij aan de doelstellingen van de stelselherziening rechtsbijstand. De belangrijkste aanbevelingen uit de pilot:

  • Zet vrijwilligers en/of ervaringsdeskundigen in
  • Pas de aanpak aan op doelgroepen en leefwereld burgers
  • Besteed aandacht aan bekendheid dienstverlening
  • Houd rekening met de nazorg in aantal uren

Alle conclusies en aanbevelingen lezen? Bekijk dan de handreiking.