Nieuwsbericht

Werkbezoek Minister Weerwind: ‘Vertel wat je doet, zoek samenwerking’

1 december 2022 | 2 minuten lezen

Om meer te leren over het werk van sociaal raadslieden en te horen voor welke uitdagingen en belemmeringen zij staan, bracht minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) vandaag een werkbezoek aan de gemeente Hoeksche Waard. Hij sprak er met sociaal raadslieden van sociaalwerkorganisatie Kwadraad en had een gesprek met een inwoonster die wordt bijgestaan door een sociaal raadsvrouw.

De minister was onder de indruk: "Sociaal raadslieden hebben brede kennis nodig. Want hoe zorg je ervoor dat de dieperliggende vraag boven komt? Die vraag kan ook liggen op het sociaal vlak en dan is het belangrijk dat je weet wie de inwoner het beste kan helpen." Daarom benadrukte hij het belang van samenwerking en vertellen wat je doet, zodat de inwoner de best passende hulp ontvangt.

Wacht niet op de overheid, maar pak daar waar kan meer ruimte

Witte vlekken
In 150 van de 343 gemeenten is op dit moment sociaaljuridische dienstverlening beschikbaar. Dit betekent dat inwoners die hulp nodig hebben daar lang niet altijd gebruik van kunnen maken, bijvoorbeeld omdat ze geen geld hebben voor de reis naar de locatie. Weerwind: "Ik wil weten waar de witte vlekken zijn. En ik hoor graag goede voorbeelden. Wacht niet op de overheid, maar pak daar waar kan meer ruimte en communiceer over de obstakels. Denk in mogelijkheden en wees creatief."

Borging
De aanwezigheid van sociaaljuridische hulp in een gemeente of regio is soms afhankelijk van de passie van sociaal raadslieden, van een wethouder of een sociaalwerkorganisatie. Dat zou toch niet zo moeten zijn. Lex Staal, directeur-bestuurder Sociaal Werk Nederland: "Sociaal raadslieden combineren juridische kennis met sociaal werk. Dat zou overal beschikbaar moeten zijn. Om witte vlekken gevuld te krijgen en te zorgen voor een duurzame borging hebben we ook de hulp van de overheid nodig. We kunnen dat niet alleen." Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat van gemeente Hoeksche Waard sloot zich hierbij aan.

Minister Weerwind (uiterst rechts op de foto hieronder): "Ik wil een lerende weg, van onderuit veranderen en professionals die nu achter in de keten staan, naar voren halen." Het gesprek zorgde mede voor voeding aan dit goede voornemen.

Robuuste rechtsbescherming
Het werkbezoek komt voort uit het project Robuuste rechtsbescherming (POK-gelden) dat Sociaal Werk Nederland samen met Divosa uitvoert. Centraal in het project staat de ontwikkeling van een gezamenlijke visie over sociaaljuridische hulp en een passend ondersteuningsaanbod, gedragen door zowel gemeenten als sociaalwerkorganisaties. Dit alles om te voorkomen dat minder zelfredzame inwoners verdwalen tussen uitvoeringsinstanties. De door de minister gewenste samenwerking sluit naadloos aan bij de wensen van de deelnemers aan de kick-off bijeenkomst van het project. 

Foto's: Elizabeth Heijblom