Nieuwsbericht

Maatschappelijke dialoog ouder worden: sluit aan bij regiobijeenkomsten

1 mei 2024 | 2 minuten lezen

In lijn met de overheidscampagne Praat vandaag over morgen worden dit jaar ook regionale en lokale bijeenkomsten georganiseerd om de dialoog over (voorbereiding op) een goede oude dag vorm te geven. Je kunt hier als sociaalwerkorganisatie op diverse manieren bij aansluiten.

Sociaal Werk Nederland is één van de partners in de landelijke werkorganisatie van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Hierbij worden onderwerpen die de WOZO-beweging versterken verder uitgewerkt en gevolgd, waaronder de maatschappelijke dialoog om je tijdig voor te bereiden op je oude dag. Het tot stand brengen van deze dialoog met zestigplussers krijgt aandacht in de landelijke campagne Praat vandaag over morgen, in de regionale bijeenkomsten Krachtig ouder worden (op initiatief van de Seniorencoalitie) en in diverse lokale bijeenkomsten waarbij sociaalwerkorganisaties van groot belang zijn. Het gesprek met “ouderen” is gericht op het vergroten van bewustwording over het belang van behoud van eigen regie, eigen mogelijkheden benutten, vitaal blijven en het beter benutten van het potentieel van deze inwoners voor de samenleving.

De regionale bijeenkomsten zijn dit jaar gepland op de volgende data:

  • 29 mei in Zwolle
  • 25 september in Baarn
  • 15 oktober in Amsterdam
  • 13 november in Groningen
  • 11 december in Rotterdam

Raadpleeg voor de meest actuele informatie, data en locaties de website van de Seniorencoalitie.

Wil jij met jouw sociaalwerkorganisatie betrokken zijn bij de organisatie van een van deze regionale bijeenkomsten en/of de lokale vervolgbijeenkomsten, dan zijn er diverse mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op de website van de Seniorencoalitie of neem contact op met Truus van Tiggelen via e-mail.

Tip: schrijf je in voor één van de online kennissessies over WOZO en de andere landelijke akkoorden, op woensdag 8 mei en woensdag 22 mei (bestuurlijk) en dinsdag 11 juni (over bekostiging).

Neem voor meer informatie contact op met senior adviseur
Truus van Tiggelen.

Lees ook: