Nieuwsbericht

WOZO werkbezoek in Zwolle: "Verbinden en uitbouwen is de toekomst"

29 mei 2024 | 2 minuten lezen

Afgelopen vrijdag 24 mei vond een werkbezoek plaats in Zwolle in het kader van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen (WOZO). Hans Bonten, directeur WijZ welzijn en De Kern Maatschappelijke Dienstverlening: “We zien dat domeinoverstijgende samenwerking loont en dat het in de toekomst steeds belangrijker wordt."

De regionale bijeenkomst werd georganiseerd door WijZ welzijn, De Kern, gemeente Zwolle, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en woningcorporatie deltaWonen in Zwolle met het ministerie van VWS. Samen met Sociaal Werk Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, Vilans en een aantal lokale experts is een inspirerende sessies vormgegeven over het WOZO-programma.

‘Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’ is het uitgangspunt van het WOZO-programma. De aanwezigen zijn met elkaar in gesprek gegaan over de stappen die hierin in Zwolle zijn gezet, waarbij de focus lag op preventie en samenwerking in de eerstelijnszorg. In Zwolle wordt gewerkt aan ‘community care’, waarbij wordt getracht om mensen met en zonder hulpvraag, en van alle leeftijden, met elkaar te mixen en aan elkaar te verbinden.

In de gespreksrondes zijn veel inzichten en ervaringen gedeeld, zowel overstijgend, verbindend als praktisch. Zoals Hans Bonten, directeur van WijZ welzijn en De Kern, het mooi verwoordde: "Verbinden en uitbouwen is de toekomst. We hebben onze gasten geïnspireerd met goede voorbeelden hoe we in Zwolle domeinoverstijgend werken. We zien dat deze samenwerking loont en dat het in de toekomst steeds belangrijker wordt."

De uitkomsten van deze ochtend worden gebruikt om het WOZO-programma nog beter te laten aansluiten op de praktijk. De lokale experts hebben de landelijke partners waardevolle inzichten kunnen meegeven om de zorg en ondersteuning voor ouderen verder te verbeteren en te innoveren.

In Zwolle zijn domeinoverstijgend al jaren samenwerkingsrelaties opgebouwd. Deze relaties en het lef van bestuurders om medewerkers te faciliteren om te werken vanuit wat nodig is, dragen zeker bij aan de mooie voorbeelden die zijn getoond.

De aanwezige zorgpartijen onderstreepten daarbij het belang van duurzame en toereikende financiering van het sociaal domein om deze samenwerking ook voor de toekomst te borgen.

Neem voor meer informatie contact op met senior adviseur Truus van Tiggelen.