Nieuwsbericht

Goed idee om ouderen langer thuis te laten wonen? Vraag subsidie aan

13 mei 2024 | 1 minuut lezen

Beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van zorginnovaties waarmee ouderen mogelijk langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Dat is het doel van de subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis (IOC), bedoeld voor o.a. sociaalwerkorganisaties die tijdelijke extra (denk)kracht kunnen gebruiken op dit thema. De IOC-regeling staat nog open tot dinsdag 21 mei a.s.

De IOC Ouderen Thuis is gericht op zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en GGD’en die aan de slag willen met technologie gericht op het langer thuis wonen van ouderen. Dit zijn kleinschalige opschalingsvraagstukken waarvoor aanbieders een externe coach kunnen inhuren vanuit het voucherbedrag uit de regeling (tot 10.000 euro). Het coachingstraject duurt maximaal 6 maanden.

Lees meer over de regeling in dit nieuwsbericht op de website van Zorg voor Innoveren. De initiële deadline voor indienen is verlegd van 7 mei naar dinsdag 21 mei a.s. om 14.00 uur. Organisaties in het sociaal domein worden van harte uitgenodigd om te reageren. Klik hier om je aanvraag in te dienen bij ZonMw. Je vindt in deze subsidieoproep ook alle voorwaarden voor indiening.

Nog een interessante subsidiemogelijkheid: STOZ
In dit kader attenderen we je ook graag nog eens op de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) die sinds 14 mei is geopend voor aanvragen. Wil je met jouw sociaalwerkorganisatie de samenwerking opzoeken om met behulp van slimme zorgtechnologie de zorg en ondersteuning te verbeteren? Met de STOZ kunnen je tot 25.000 euro subsidie krijgen in de beginfase en tot 750.000 euro voor het evalueren en opschalen van een bestaand idee. Dien je aanvraag in via www.rvo.nl./stoz.