Themaoverzicht

Vakmanschap

Kwaliteit & Professionalisering

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Publicatie

Wij in de wijk Werken aan sociale samenhang in buurten en wijken

De digitale publicatie ‘Wij in de wijk’ beschrijft initiatieven van inwoners, professionals, gemeenten en soms ook bedrijven, die de handen ineenslaan om hun omgeving prettiger, leefbaarder en socialer te maken.

Initiatieven in Den Bosch, Amstelveen, Utrecht, Súdwest-Fryslân, Amsterdam Zuidoost, Noardeast-Fryslân, en Hilversum passeren de revue. Wie zijn de initiatiefnemers? Wat hebben ze voor ogen? Wat doen ze concreet en hoe pakken ze het aan? Welke successen boeken ze en voor welke uitdagingen staan ze?

Eén conclusie staat vast: zonder een stevige sociale basis verschraalt het leefklimaat in onze wijken, buurten en dorpen. De sociale basis vraagt om permanent onderhoud met de daarbij behorende investeringen. 

Vanuit het het project Wij in de Wijk zoekt Movisie naar antwoorden op die vraag. Ze steken hun licht op bij concrete initiatieven op verschillende plekken in het land. Want van Sneek tot Den Bosch en van Amsterdam tot NoordoostFriesland, overal slaan inwoners de handen ineen, vaak samen met sociaal professionals en mensen van gemeenten en soms ook bedrijven.

Ze willen hun leefomgeving prettiger, leefbaarder en socialer maken. Ze willen de sociale basis versterken en bruggen slaan tussen groepen inwoners die vaak langs elkaar heen leven. In deze publicatie beschrijven we zeven concrete casussen die dat voor elkaar proberen te krijgen. Wie zijn de initiatiefnemers? Wat hebben ze voor ogen? Wat doen ze concreet en hoe pakken ze het aan? Zijn ze succesvol en waarom? En waarom niet?

Je vindt de publicatie hier en als bijlage. 

Details

Geplaatst op: 25 mei 2020
Geplaatst door:
Auteur: Movisie
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten