Publicatie

Wij in de wijk Werken aan sociale samenhang in buurten en wijken

25 mei 2020 | 1 minuut lezen

De digitale publicatie ‘Wij in de wijk’ beschrijft initiatieven van inwoners, professionals, gemeenten en soms ook bedrijven, die de handen ineenslaan om hun omgeving prettiger, leefbaarder en socialer te maken.

Initiatieven in Den Bosch, Amstelveen, Utrecht, Súdwest-Fryslân, Amsterdam Zuidoost, Noardeast-Fryslân, en Hilversum passeren de revue. Wie zijn de initiatiefnemers? Wat hebben ze voor ogen? Wat doen ze concreet en hoe pakken ze het aan? Welke successen boeken ze en voor welke uitdagingen staan ze?

Eén conclusie staat vast: zonder een stevige sociale basis verschraalt het leefklimaat in onze wijken, buurten en dorpen. De sociale basis vraagt om permanent onderhoud met de daarbij behorende investeringen. 

Vanuit het het project Wij in de Wijk zoekt Movisie naar antwoorden op die vraag. Ze steken hun licht op bij concrete initiatieven op verschillende plekken in het land. Want van Sneek tot Den Bosch en van Amsterdam tot NoordoostFriesland, overal slaan inwoners de handen ineen, vaak samen met sociaal professionals en mensen van gemeenten en soms ook bedrijven.

Ze willen hun leefomgeving prettiger, leefbaarder en socialer maken. Ze willen de sociale basis versterken en bruggen slaan tussen groepen inwoners die vaak langs elkaar heen leven. In deze publicatie beschrijven we zeven concrete casussen die dat voor elkaar proberen te krijgen. Wie zijn de initiatiefnemers? Wat hebben ze voor ogen? Wat doen ze concreet en hoe pakken ze het aan? Zijn ze succesvol en waarom? En waarom niet?

Je vindt de publicatie hier en als bijlage. 

1 document en 1 link toegevoegd