Vakmanschap

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Manifestatie tegen bezuiniging op subsidieregeling praktijkleren

Sociaal Werk Nederland steunt manifestatie van MKB Nederland die politiek duidelijk moet maken dat dit echt niet kan!

Nieuws |

PJ&J Nieuwsbrief: nazomerspecial

De PJ&J nazomer nieuwsbrief is weer verzonden en staat ook online.

Nieuws |

Longread (of filmpje) met Jenny Zwijnenburg over methode Vangnetwerken

Jenny Zwijnenburg was Sociaal Werker van het jaar 2014. Met haar methode Vangnetwerken in Charlois kreeg zij de nodige...

Nieuws |

Gratis Workshop: Sociaal werk en de stem van cliƫnt en inwoner

In deze workshop kijken we samen hoe je als sociaal werker goed in kunt spelen op wensen en
behoeften van cliënten en...

Nieuws |

Lilian Linders nieuwe lector Sociaal Domein Hogeschool InHolland

Hogeschool Inholland, partner en penvoerder van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland, heeft per 1 september 2018 Lilian Linders...

Nieuws |

Deel en win!

Deel de flyer over leren en reflecteren en win mooie prijzen

Nieuws |

Gezocht: stage-onderzoekplaats bij jeugdhulp/jongerenwerk, voor student uit Sloveniƫ

In het kader van samenwerking met Erasmus+ zoeken wij een stage-onderzoekplaats bij een jeugd/jongerenwerkorganisatie voor een master-student...

Nieuws |

Wereldwijd uitwisselingsprogramma voor sociaal werkers

Dit uitwisselingsprogramma voor sociaal werkers is een unieke manier van deskundigheidsbevordering en van persoonlijke en...

Nieuws |

Zomeractie beroepsregistratie register Sociaal Werkers

maak kans op een gratis workshop van € 1.500!

Nieuws |

Veelzijdige generalist heeft expertrol

Sociaal Werker van het jaar 2018, Sjef van der Klein, is warm pleitbezorger van generalistisch sociaal werk(ers)