Themaoverzicht

Vakmanschap

Kwaliteit & Professionalisering

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Nieuwsbericht

Manifestatie tegen bezuiniging op subsidieregeling praktijkleren

Op 11 september 2018 geplaatst door

MKB-Nederland, VNO-NCW en FNV ontvangen signalen dat het volledig stoppen van de subsidieregeling praktijkleren als serieuze bezuinigingsoptie bij OCW op tafel ligt. Dat levert het kabinet op korte termijn geld op, maar heeft desastreuze en structurele gevolgen voor de arbeidsmarkt in de betrokken branches. Fors bezuinigen op de bbl kost 40.000 leer-werkbanen per jaar en met name in het mkb', zo waarschuwen de sociale partners. 'Terwijl die banen juist nu hard nodig zijn om de broodnodige vakmensen op te leiden en de tekorten in het mkb te bestrijden.' De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB) heeft becijferd dat het wegvallen van de subsidie van de sectoren vele miljoenen extra investeringen per jaar zou vragen. Alleen al in de sector zorg & welzijn gaat het om bijna € 50 miljoen

Actie

Als het kabinet de regeling werkelijk afschaft (wat op prinsesdag zal blijken), willen MKB-Nederland en VNO-NCW mèt hun leden een duidelijk signaal af geven dat dit beslist niet kan! Het plan is om op 16 oktober van 13.00 tot 15.00 uur een BBL café in richten op het Plein, vóór de Tweede Kamer, in Den Haag. Hier ontvangen ondernemers en BBL- studenten aan statafels in het café Kamerleden zodat zij vanuit hun eigen praktijkervaring aan kunnen geven waarom deze subsidieregeling niet kan worden afgeschaft. Om 13.30 uur zal de voorzitter van MKB-Nederland, Jacco Vonhof, in het café een petitie aan bieden namens ons allen aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie OCW. Sociaal Werk Nederland ondersteunt deze manifestatie van harte. 'We hebben MBO'ers in het sociaal werk keihard nodig om het werk uit te voeren', aldus Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland.  

Oproep
Sociaal Werk Nederland zoekt 2 leden met een erkend leerbedrijf die samen met hun student (-en) mee willen doen aan de manifestatie. Dus heb je een erkend leerbedrijf en kan je op 16 oktober mee naar Den Haag om politici vanuit de praktijk te informeren over het belang van praktijkleren en de subsidieregeling, neem dan contact op met Edwin Luttik (luttik@sociaalwerk.nl, 06-22073745).  

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: senior adviseur professionalisering en opleiding
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten