Sociale verbondenheid

Een beschaafde wereld is een sociale wereld, waarin we omkijken naar elkaar. We staan voor de uitdaging om de menselijke maat weer terug te brengen, om sociale verbondenheid opnieuw uit te vinden en vorm te geven: op kleine schaal, lokaal en digitaal. Sociale verbinding is een basiswaarde en een bestaansvoorwaarde voor de gezondheid van mensen. En dat betekent: vroegtijdige aandacht organiseren voor problemen in de buurt.

Pas gaan handelen vanuit zorg? Dat moet stoppen. Er is een omslag nodig, van cure naar care. Dat begint met het versterken van veerkracht. Preventief, gewoon in de buurt. Het sociaal domein niet langer als kostenpost beschouwen, maar als investeringskans. Van de huisartsen en Nederlandse GGZ tot politie, woningcorporaties en onderwijs: stuk voor stuk vragen ook zij om investering in ‘de voorkant’. Om de-medicalisering en sociale ondersteuning door versterking van het sociaal domein. Het moet nu echt gebeuren. Dat kan alleen door samen te werken. Als bewoners met elkaar, én met professionals. Voor een sterke sociale basis.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Wat is precies de kern van sociaal werk? Lees het eerste artikel

Iedereen weet wat een huisarts, onderwijzer of een tandarts doet. Maar het werk van een sociaal werker is voor velen minder makkelijk te...

Nieuws |

150 miljoen IZA-middelen toegekend aan samenwerkingsregio’s

De regeling voor de specifieke uitkering (SPUK) bestemd voor de doelen van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) over de jaren 2023–2026, is...

Nieuws |

Oproep aan Tweede Kamer: blijf IZA volop steunen

Zojuist heeft de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), het samenwerkingsverband van ActiZ, NFU, NVZ, de Nederlandse ggz en VGN, een dringend beroep...

Nieuws |

Leestip: ideeënbundel Beproefde formules, gedurfde experimenten

Er zijn in het land talloze voorbeelden van sociaal werk, zorgorganisaties, woningcorporaties en andere partijen die de handen ineen hebben...

Nieuws |

Kamerbrief over versterken sociale basis en sociaal werk

Op donderdag 6 juli jl. hebben minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de Sociale...

Nieuws |

Save the date: 9 november, congres sociaal werk en IZA

Op donderdag 9 november a.s. organiseren Sociaal Werk Nederland en Tintengroep in Assen een congres over sociaal werk en het Integraal Zorg...

Nieuws |

Stand van zaken landelijke zorgakkoorden

Met de zomervakantie in zicht is er nog volop beweging rond de landelijke zorgakkoorden IZA, WOZO en GALA. In dit nieuwsbericht zetten we de...

Nieuws |

3 oktober Stronger Together: het event over eenzaamheid bij jongeren!

Wist je dat 11% van de jongeren zich sterk eenzaam voelt? Dat zijn 275.000 jongeren in Nederland. Veel van deze jongeren durven niet over...

Nieuws |

Nieuw woonzorgconcept - Langer thuis? Samen thuis!

Begin juli verschijnt de online ideeënbundel Beproefde formules, gedurfde experimenten. Vol handige tips en sterke praktijkvoorbeelden uit het...

Nieuws |

Het gebeurt in Twente!

Zet enkele tienermoeders, ouderen met levenslust en levensvragen, sociaal werkers en vrijwilligers, ambtenaren van drie Twentse gemeenten...