Sociale verbondenheid

Een beschaafde wereld is een sociale wereld, waarin we omkijken naar elkaar. We staan voor de uitdaging om de menselijke maat weer terug te brengen, om sociale verbondenheid opnieuw uit te vinden en vorm te geven: op kleine schaal, lokaal en digitaal. Sociale verbinding is een basiswaarde en een bestaansvoorwaarde voor de gezondheid van mensen. En dat betekent: vroegtijdige aandacht organiseren voor problemen in de buurt.

Pas gaan handelen vanuit zorg? Dat moet stoppen. Er is een omslag nodig, van cure naar care. Dat begint met het versterken van veerkracht. Preventief, gewoon in de buurt. Het sociaal domein niet langer als kostenpost beschouwen, maar als investeringskans. Van de huisartsen en Nederlandse GGZ tot politie, woningcorporaties en onderwijs: stuk voor stuk vragen ook zij om investering in ‘de voorkant’. Om de-medicalisering en sociale ondersteuning door versterking van het sociaal domein. Het moet nu echt gebeuren. Dat kan alleen door samen te werken. Als bewoners met elkaar, én met professionals. Voor een sterke sociale basis.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

‘Jongerenwerker is geen weggegooid geld, laten ze in Lelystad zien’

Voor de vijfdelige serie ‘Jeugdcriminaliteit in Lelystad’ sprak Stefan Keukenkamp van dagblad Trouw de afgelopen maanden met tientallen...

Nieuws |

Prinsjesdag 2023: duurzame sociale basis ontbreekt nog

Koning Willem-Alexander zei het treffend in de Troonrede: “Wie van buiten naar de Nederlandse samenleving kijkt, ziet op het eerste gezicht...

Nieuws |

Bijeenkomst: Hoe kom je in contact met moeilijk bereikbare groepen?Sociaal Werk Nederland en Labyrinth Onderzoek & Advies organiseren een bijeenkomst speciaal voor gemeenten, de rijksoverheid en...

Nieuws |

Optrekken met PostNL rond eenzaamheid?

PostNL-bezorgers komen dagelijks in dezelfde straten. Als bezorgers zien dat het niet helemaal goed met iemand gaat, dan is het fijn als ze...

Nieuws |

Sluit aan bij de Week tegen Eenzaamheid

De jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid is een goede aanleiding om aandacht voor eenzaamheid te vragen en de eigen aanpak, kennis en kunde op dit...

Nieuws |

Welzijn op Recept: nog veel onbenut potentieel

Sociaal maakt gezond, en welzijn voorkomt zorg. Er is brede overeenstemming dat Welzijn op Recept (WoR) daartoe een effectief middel is. WoR...

Nieuws |

Wat is precies de kern van sociaal werk? Lees het eerste artikel

Iedereen weet wat een huisarts, onderwijzer of een tandarts doet. Maar het werk van een sociaal werker is voor velen minder makkelijk te...

Nieuws |

150 miljoen IZA-middelen toegekend aan samenwerkingsregio’s

De regeling voor de specifieke uitkering (SPUK) bestemd voor de doelen van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) over de jaren 2023–2026, is...

Nieuws |

Oproep aan Tweede Kamer: blijf IZA volop steunen

Zojuist heeft de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), het samenwerkingsverband van ActiZ, NFU, NVZ, de Nederlandse ggz en VGN, een dringend beroep...

Nieuws |

Leestip: ideeënbundel Beproefde formules, gedurfde experimenten

Er zijn in het land talloze voorbeelden van sociaal werk, zorgorganisaties, woningcorporaties en andere partijen die de handen ineen hebben...