Sociale verbondenheid

Een beschaafde wereld is een sociale wereld, waarin we omkijken naar elkaar. We staan voor de uitdaging om de menselijke maat weer terug te brengen, om sociale verbondenheid opnieuw uit te vinden en vorm te geven: op kleine schaal, lokaal en digitaal. Sociale verbinding is een basiswaarde en een bestaansvoorwaarde voor de gezondheid van mensen. En dat betekent: vroegtijdige aandacht organiseren voor problemen in de buurt.

Pas gaan handelen vanuit zorg? Dat moet stoppen. Er is een omslag nodig, van cure naar care. Dat begint met het versterken van veerkracht. Preventief, gewoon in de buurt. Het sociaal domein niet langer als kostenpost beschouwen, maar als investeringskans. Van de huisartsen en Nederlandse GGZ tot politie, woningcorporaties en onderwijs: stuk voor stuk vragen ook zij om investering in ‘de voorkant’. Om de-medicalisering en sociale ondersteuning door versterking van het sociaal domein. Het moet nu echt gebeuren. Dat kan alleen door samen te werken. Als bewoners met elkaar, én met professionals. Voor een sterke sociale basis.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Offensief WijZijn tegen bezuinigingen sociaal werk

De gemeente Bergen op Zoom wil bezuinigen op de sociale basis. Sociaalwerkorganisatie WijZijn luidt daarom de noodklok. Samen met wijkpartners...

Nieuws |

RVS-advies: van zelfredzaamheid naar ontplooiing

De overheid moet het principe van zelfredzaamheid resoluut vervangen door duurzame ondersteuning en ontplooiing. Dat is de kern van een vandaag...

Nieuws |

SER-advies: voorkomen is beter dan genezen

De zorg in Nederland moet een heel andere insteek krijgen, vindt de Sociaal-Economische Raad (SER). In het nieuwe advies ‘Gezond opgroeien,...

Nieuws |

De waarde van het sociaal domein: investeren vereist

Hoe komen we tot een gezonde en rechtvaardige samenleving waarin iedereen beschikt over voldoende inkomen en huisvesting, mee kan doen naar...

Nieuws |

Oproep aan nieuw kabinet voor gelijke kansen op gezondheid

Samen met ruim vijftig partijen waaronder Sociaal Werk Nederland, dringt artsenfederatie KNMG er bij het aanstaande kabinet op aan om het...

Nieuws |

Lessen uit Vlaanderen: 'Neem afscheid van jullie dociele beleidsbraafheid’

In het winternummer van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken maken Annemarieke van Egeraat (Sociaal Werk Nederland en directeur Warm...

Nieuws |

Schrijf je in voor de leergang Samenlevingsopbouw

Samenlevingsopbouw staat weer volop in de belangstelling. Er is veel vraag naar mensen die met en vanuit (buurt)gemeenschappen kunnen werken,...

Nieuws |

Advies RVS: investeer in opbouwwerk en sociaal netwerk om het kind

Gisteren publiceerde de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) het advies Kinderen uit de Knel, waarin zij pleit voor een nieuwe aanpak...

Nieuws |

Update: hoe kan het sociaal werk bijdragen aan vitaal ouder worden?

Hoe geven we samen vorm aan goede ondersteuning en zorg voor thuiswonende ouderen? Hoe kan het sociaal werk bijdragen aan de doelstellingen van...

Nieuws |

Steun het Manifest voor de menswaardigheid!

‘Ons sociale hart kiest geen kant. Wij kiezen voor de mens.’ Welzijnsorganisatie Alifa in Enschede stapt naar voren met een Manifest voor...