Sociale verbondenheid

Een beschaafde wereld is een sociale wereld, waarin we omkijken naar elkaar. We staan voor de uitdaging om de menselijke maat weer terug te brengen, om sociale verbondenheid opnieuw uit te vinden en vorm te geven: op kleine schaal, lokaal en digitaal. Sociale verbinding is een basiswaarde en een bestaansvoorwaarde voor de gezondheid van mensen. En dat betekent: vroegtijdige aandacht organiseren voor problemen in de buurt.

Pas gaan handelen vanuit zorg? Dat moet stoppen. Er is een omslag nodig, van cure naar care. Dat begint met het versterken van veerkracht. Preventief, gewoon in de buurt. Het sociaal domein niet langer als kostenpost beschouwen, maar als investeringskans. Van de huisartsen en Nederlandse GGZ tot politie, woningcorporaties en onderwijs: stuk voor stuk vragen ook zij om investering in ‘de voorkant’. Om de-medicalisering en sociale ondersteuning door versterking van het sociaal domein. Het moet nu echt gebeuren. Dat kan alleen door samen te werken. Als bewoners met elkaar, én met professionals. Voor een sterke sociale basis.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Vacature: bevlogen projectleider Sociaal werk versterkt

Wil je aan de slag bij een maatschappelijk relevante organisatie met landelijke zichtbaarheid? En wil je bijdragen aan een hechtere...

Nieuws |

Vacature: gedreven projectmedewerker Sociaal werk versterkt

Wil je aan de slag bij een maatschappelijk relevante organisatie met landelijke zichtbaarheid? En wil je bijdragen aan een hechtere...

Nieuws |

Kort en krachtig: het verhaal van sociaal werk

Hoe zorgen we dat we allemaal in grote lijnen hetzelfde vertellen, als het gaat over de kracht van sociaal werk? Een groep leden nam het...

Nieuws |

Meerjarig, landelijk programma nodig rond onbegrepen gedrag

Vandaag hield de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid een rondetafelgesprek over Verward/onbegrepen gedrag en veiligheid. Namens Sociaal...

Nieuws |

Zorginstituut en Sociaal Werk Nederland: samen sterker voor preventie

Gistermiddag vond in Vianen het symposium ‘Samen sterker voor preventie’ plaats, een initiatief van Zorginstituut Nederland en Sociaal Werk...

Nieuws |

Lex Staal: ‘We moeten ons niet tegen elkaar laten uitspelen’

In vakblad Binnenlands Bestuur stond onlangs een interview met Farid Bouchlaghmi (‘Grassroots’ de oplossing in ‘probleemwijken’?)....

Nieuws |

Tip: congres over sociale benadering palliatieve zorg

Wil jij je kijk op samenwerken van zorg en sociaal professionals en formeel en informeel ondersteuners verbreden en uitdiepen in één middag?...

Nieuws |

Nieuw certificeringskader voor Taalhuizen

Onlangs is het nieuwe certificeringskader voor Taalhuizen vastgesteld voor de periode 2024-2027. Sociaal Werk Nederland is hier partner in,...

Nieuws |

Handig: monitor Regiobeeld Psychische Problematiek

Het Regiobeeld Psychische Problematiek is nu beschikbaar. Deze monitor brengt landelijke en regionale informatie over sociale factoren en het...

Nieuws |

VNG publiceert Richtinggevend kader voor sociaal domein

De VNG heeft het Richtinggevend kader voor toegang, lokale teams en integrale dienstverlening in het sociaal domein vastgesteld. Dit kader...