Nieuwsbericht

Bijeenkomst: Hoe kom je in contact met moeilijk bereikbare groepen?

13 september 2023 | 2 minuten lezen

Sociaal Werk Nederland en Labyrinth Onderzoek & Advies organiseren een bijeenkomst speciaal voor gemeenten, de rijksoverheid en landelijke organisaties gericht op o.a. gezondheid, veiligheid en voorlichting. In de bijeenkomst laten we zien hoe je als overheidsorganisatie in contact kunt komen met moeilijk bereikbare groepen, informatie kunt delen en preventie kunt bevorderen. 

Stuur deze uitnodiging daarom door naar relevante ambtenaren, wethouders en directeuren sociaal domein van jouw gemeente!  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijeenkomst: Hoe kom je als overheid in contact met moeilijk bereikbare groepen?

Bijeenkomst voor wethouders, directeuren sociaal domein van de gemeente en medewerkers van relevante stakeholders.

Het is een vraag waar veel overheden mee worstelen. Hoe kom je als overheid in contact met moeilijk bereikbare groepen? Dit hebben Sociaal Werk Nederland en Labyrinth onderzocht door in vijf gemeentes een pilot uit te voeren met de lokale sociaalwerkorganisatie. Tijdens een bijeenkomst op woensdagmiddag 1 november delen we resultaten en kijken we naar de toekomst. Het onderzoek is gefinancierd door VWS, naar aanleiding van de coronacrisis.

Hoe kan je wél in contact komen met deze doelgroepen? Wat is dan nodig? Tijdens de bijeenkomst laten we zien wat sociaal werk kan betekenen in het bereiken van kwetsbare groepen en wat de waarde is van veldonderzoek. Verder gaat het over het belang van sterke sociale netwerken op wijkniveau.

Sprekers zijn onder andere vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, de VNG en GGD GHOR. Met hen gaan we in gesprek over de bevindingen en conclusies en vooral over wat deze betekenen voor de toekomst. Dat kan een crisis zijn, maar ook voor de uitvoering van IZA en GALA is het bereik van deze groepen van groot belang om de doelstellingen te bereiken.

De bijeenkomst waar alles samenkomt vindt plaats waar ‘het’ gebeurt: in de wijk, met mensen die we hebben ontmoet in de pilots en die hebben meegedaan aan het onderzoek. 

  • Woensdag 1 november 13:30-17:00 uur
  • Locatie: De Hillevliet in Rotterdam-Zuid
  • Bedoeld voor: wethouders, directeuren sociaal domein en medewerkers van relevante stakeholders
  • Plek voor 125 deelnemers, deelname is kosteloos
  • Let op: Bij no-show vragen we je om 25,- over te maken. Dit gaat naar een van de wijkinitiatieven die hebben meegewerkt aan de pilots.
  • Klik hier om je aan te melden