Sociale verbondenheid

Een beschaafde wereld is een sociale wereld, waarin we omkijken naar elkaar. We staan voor de uitdaging om de menselijke maat weer terug te brengen, om sociale verbondenheid opnieuw uit te vinden en vorm te geven: op kleine schaal, lokaal en digitaal. Sociale verbinding is een basiswaarde en een bestaansvoorwaarde voor de gezondheid van mensen. En dat betekent: vroegtijdige aandacht organiseren voor problemen in de buurt.

Pas gaan handelen vanuit zorg? Dat moet stoppen. Er is een omslag nodig, van cure naar care. Dat begint met het versterken van veerkracht. Preventief, gewoon in de buurt. Het sociaal domein niet langer als kostenpost beschouwen, maar als investeringskans. Van de huisartsen en Nederlandse GGZ tot politie, woningcorporaties en onderwijs: stuk voor stuk vragen ook zij om investering in ‘de voorkant’. Om de-medicalisering en sociale ondersteuning door versterking van het sociaal domein. Het moet nu echt gebeuren. Dat kan alleen door samen te werken. Als bewoners met elkaar, én met professionals. Voor een sterke sociale basis.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Save the date: 9 november, congres sociaal werk en IZA

Op donderdag 9 november a.s. organiseren Sociaal Werk Nederland en Tintengroep in Assen een congres over sociaal werk en het Integraal Zorg...

Nieuws |

Stand van zaken landelijke zorgakkoorden

Met de zomervakantie in zicht is er nog volop beweging rond de landelijke zorgakkoorden IZA, WOZO en GALA. In dit nieuwsbericht zetten we de...

Nieuws |

3 oktober Stronger Together: het event over eenzaamheid bij jongeren!

Wist je dat 11% van de jongeren zich sterk eenzaam voelt? Dat zijn 275.000 jongeren in Nederland. Veel van deze jongeren durven niet over...

Nieuws |

Nieuw woonzorgconcept - Langer thuis? Samen thuis!

Begin juli verschijnt de online ideeënbundel Beproefde formules, gedurfde experimenten. Vol handige tips en sterke praktijkvoorbeelden uit het...

Nieuws |

Het gebeurt in Twente!

Zet enkele tienermoeders, ouderen met levenslust en levensvragen, sociaal werkers en vrijwilligers, ambtenaren van drie Twentse gemeenten...

Nieuws |

RVS-advies Met de stroom mee

Vandaag presenteert de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) het advies Met de stroom mee. Naar een duurzaam en adaptief stelsel van...

Nieuws |

WachtKracht: eerste hulp voor mensen op de ggz-wachtlijst

Begin juli verschijnt de online ideeënbundel Beproefde formules, gedurfde experimenten. Boordevol handige tips en sterke praktijkvoorbeelden...

Nieuws |

Meer woningen voor mensen met specifieke woon- en zorgbehoeften

Er zijn meer woningen nodig voor mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden, zoals dak- en thuislozen, mensen die uit een ggz-instelling...

Nieuws |

Volgende stap in herziening Participatiewet

Sociaal Werk Nederland is intensief betrokken bij de herziening van de Participatiewet. Op vrijdag 9 juni jl. stuurde minister Schouten...

Nieuws |

Wijkcentrum nieuwe stijl in Harderwijk: “Het werkt heel goed dat je in één gebouw zit”

Begin juli verschijnt de online ideeënbundel Beproefde formules, gedurfde experimenten. Boordevol handige tips en sterke praktijkvoorbeelden...