Nieuwsbericht

Werkwijze voor regionale Mentale gezondheidsnetwerken gepubliceerd

21 maart 2024 | 2 minuten lezen

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat elke regio een Mentale gezondheidsnetwerk krijgt. Huisartsen, sociaal werk en ggz werken hierin duurzaam samen. Met elkaar zorgen we ervoor dat mensen met psychische en sociale problemen sneller de juiste ondersteuning of zorg krijgen, op de juiste plek. Of dat nu in het sociaal domein is of in de ggz. De nieuwe manier van kijken en werken vermindert de druk op de huisartsenpraktijk en op de ggz. Lees meer in de vandaag gepubliceerde Werkwijze ontwikkeling Mentale gezondheidsnetwerken – Ruimte voor een regionale aanpak.

De Werkwijze beschrijft de vier functies van de nieuwe Mentale gezondheidsnetwerken. In de eerste plaats: het aanbieden van het verkennend gesprek. Daarin verkennen hulpverleners uit ggz en sociaal werk samen met de persoon die is aangemeld, de hulpvraag. Vaak zijn daarbij naasten en een ervaringsdeskundige betrokken. De persoon krijgt door het gesprek meer inzicht in de eigen kracht en kwetsbaarheid, en handvatten om zijn of haar mentale evenwicht te hervinden. Als daarnaast nog ondersteuning of zorg nodig is, wordt die meteen in gang gezet. Aanmelding voor een verkennend gesprek gaat via de huisarts en daar komen waarschijnlijk nog andere verwijzers bij.

Andere functies van het netwerk zijn het organiseren van een ‘transfermechanisme’, informatievoorziening over aanbod en wachttijden in ggz en sociaal domein en het domeinoverstijgend casusoverleg. De vier functies zijn niet nieuw: op verschillende plekken in het land bestaan deze al, of er wordt al volop mee geëxperimenteerd.

De Werkwijze is opgesteld door het landelijke programma Mentale gezondheidsnetwerken. Daarin werken overheid, brancheorganisaties zoals Sociaal Werk Nederland en de VNG, en patiëntenvertegenwoordigers samen om de Mentale gezondheidsnetwerken mogelijk te maken. De landelijke partijen gaan ervan uit dat de Werkwijze in de regio zal worden gevolgd en dat deze netwerken per 2025 operationeel zijn. De financiering is nog wel nadrukkelijk onderwerp van gesprek. De Werkwijze wordt in de komende jaren geëvalueerd: breed gedragen inzichten uit de praktijk kunnen leiden tot aanpassingen. En bestaande succesvolle initiatieven die nog niet (helemaal) voldoen, krijgen de ruimte om toe te groeien naar de situatie van de nu gepubliceerde Werkwijze.

Meer informatie vind je op de website www.mentalegezondheidsnetwerken.nl.

Neem voor meer informatie contact op met Rens van Oosterhout.


Lees ook: