Nieuwsbericht

Maatschappelijke ‘kleinverbruikers’ vallen onder prijsplafond energie

27 oktober 2022 | 1 minuut lezen

Maatschappelijke organisaties met een kleinverbruikersaansluiting komen onder het prijsplafond voor huishoudens te vallen. Dit geldt dus ook voor buurthuizen, stichtingen, kinderboerderijen, speeltuinen, informeel jongerenwerk en maatschappelijke organisaties zoals sociaalwerkorganisaties die minder dan 2.900 kilowatt stroom en minder dan 1.200 kuub gas per jaar verbruiken. Sociaal Werk Nederland heeft dit bevestigd gekregen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat verantwoordelijk is voor de regeling CEK22 (tijdelijke regeling tegemoetkoming energieprijzen kleingebruikers).

Informeer bij je energieleverancier over voorwaarden
De regeling CEK22 wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitgevoerd richting energieleveranciers. Dit betekent dat energieleveranciers zelf voorwaarden stellen richting kleinverbruikers. Om duidelijkheid te krijgen over de specifieke voorwaarden die een individuele energieleverancier stelt, adviseren wij onze leden voor wie dit geldt om contact op te nemen met de eigen energieleverancier om er zeker van te zijn dat zij onder het prijsplafond van huishoudens worden meegenomen. De maximumtarieven gelden - zoals ook bij huishoudens - alleen als het jaarlijkse energieverbruik onder de 2.900 kilowatt stroom blijft en onder de 1200 kuub gas. Bij meerverbruik gelden de hogere marktprijzen voor dit stuk extra verbruik.

We zijn ons ervan bewust dat deze regeling voor de meeste leden weinig verlichting zal bieden. Wij blijven ons onverminderd inzetten voor energiecompensatie vanuit de Rijksoverheid voor maatschappelijke organisaties, ook als zij boven de normen van kleinverbruik vallen. In deze lobby vinden wij MKB-Nederland aan onze zijde.

Bekijk ook de eerdere nieuwsberichten ‘Compensatie of niet, buurthuizen blijven open’ (19-10) en Stand van zaken energiecompensatie sociaalwerkorganisaties (10-10).