Nieuwsbericht

‘Compensatie of niet, buurthuizen blijven open’

19 oktober 2022 | 2 minuten lezen

Vakblad Binnenlands Bestuur wijdt op de website een serie aan de gevolgen van de sterk stijgende energieprijzen. Hoe kunnen gemeenten de broodnodige infrastructuur in wijken en buurten ondersteunen en door de winter helpen? Met vandaag aandacht voor buurthuizen, met bijdragen van Esther van der Zee, directeur-bestuurder van Solidez, en directeur-bestuurder Gon Mevis en centrumcoördinator Zandra van Toorenburg namens ContourdeTwern.

Cement van de samenleving
Nederland telt zo’n 7.500 buurt-, gemeenschaps-, dorpshuizen en wijkcentra. Ook al verschillen deze onderling in opzet en invulling, het zijn allemaal laagdrempelige voorzieningen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en ondersteuning en hulp kunnen krijgen op allerlei gebied. Vaak zijn er jongerenwerkers, krijgen statushouders er taalles, is er ondersteuning van sociaal raadslieden, zijn er activiteiten voor mensen die de behoefte hebben om samen met anderen iets te ondernemen. Meer dan ooit zijn die plekken voor verbinding en ontmoeting nodig. Gon Mevis: “Zorg dat mensen voor de oude prijs koffie en thee kunnen drinken in het wijkcentrum. Dat het daar wél warm en gezellig is. Samen dingen doen, dat is toch het cement van de samenleving.”

Sluiten is geen optie
Beide sociaalwerkorganisaties houden hun hart vast voor de energierekeningen die eraan komen. Bij Solidez bedroeg de energienota in 2021 45.000 euro. Volgens Esther van der Zee wordt dat minstens het dubbele: "Dat kunnen we op geen enkele manier opbrengen. Wij werken voor de armste Wageningers.” Ook ContourdeTwern zet zich schrap. Gon Mevis: “We verwachten de komende koude maanden zo 5 of 6 ton meer kwijt te zijn, dan zijn de reserves wel op.” Toch is sluiten geen optie. Zandra van Toorenburg: “Wij horen van mensen die thuis de kachel niet aanzetten. Wij hebben besloten dat we ervoor zorgen dat ze hier terecht kunnen en het hier wél warm is.”

Ondersteuning vanuit Rijk of gemeente?
Esther van der Zee hoopt en denkt dat de gemeente hen niet in de steek zal laten, “maar bij mogelijke regelingen gaat het over het mkb, over inwoners, maar niet over maatschappelijke instellingen.” Gon Mevis heeft prima gesprekken met de gemeentes, maar de reactie is overal hetzelfde: “Iedereen wacht af wat het rijk gaat doen, als het om maatregelen en compensatie gaat”. Die energiecompensatie vanuit de rijksoverheid wordt wel verwacht, maar nog onduidelijk is wanneer en hoeveel. Lees hiervoor ook ons nieuwsbericht Stand van zaken energiecompensatie sociaalwerkorganisaties van 10 oktober jl.

Je vindt het artikel 'Compensatie of niet, buurthuizen blijven open' op de website van Binnenlands Bestuur.