Nieuwsbericht

Stand van zaken energiecompensatie sociaalwerkorganisaties

10 oktober 2022 | 2 minuten lezen

Afgelopen week maakte het kabinet bekend dat de regeling voor energiecompensatie wordt verruimd. Goed nieuws voor alle huishoudens die deze winter in de knel dreigen te komen. Het kabinet kondigde ook aan dat zij mkb-ondernemingen tegemoet wil komen. Dit kan ook sociaalwerkorganisaties betreffen, daarom zetten we de stand van zaken graag op een rij.

Zorgen over energierekening 
Als Sociaal Werk Nederland zijn we bezorgd over de gevolgen van de torenhoge energieprijzen voor onze leden. De locaties waarin wij werken in wijken en buurten zijn vaak verouderd en matig geïsoleerd, en hebben daardoor hoge stookkosten. Bovendien kunnen veel leden als gevolg van de aanbestedingen geen langdurig energiecontract afsluiten. Gemeenten hanteren weliswaar de prijsindex van de materiële overheidsconsumptie (IMOC), maar die indexering zal ontoereikend zijn om de stijgende energiekosten het hoofd te bieden. 

Compensatie voor alle sectoren en rechtsvormen 
Sociaal Werk Nederland is vertegenwoordigd in het bestuur van MKB-Nederland. We hebben ons er hard voor gemaakt dat in de lobby voor mkb-organisaties een energiecompensatie ook moet gelden voor maatschappelijke organisaties, en dus ook voor onze eigen sector. De lobby is succesvol: het kabinet gaat nu ook mkb-ondernemers steunen. In de media wordt in dit kader gesproken over enerzijds steun aan 'kleinverbruikers' zoals zzp'ers, winkels, verenigingen en kleine maatschappelijke organisaties, en anderzijds aan mkb-ondernemingen die relatief veel energie gebruiken, zoals productiebedrijven en bakkerijen. Dit geeft mogelijk onduidelijkheid. MKB-Nederland geeft aan dat volgens het ministerie van Economische Zaken de compensatiemaatregelen straks gelden voor alle sectoren en alle rechtsvormen, dus ook stichtingen, verenigingen en coöperaties.  

Uitwerking nog onduidelijk 
Dit is goed nieuws, maar de precieze uitwerking van het besluit laat nog op zich wachten. Op dit moment is nog onduidelijk hoe lang dat gaat duren. Het kabinet kiest eerst voor een gedetailleerde uitwerking van de regeling voor consumenten en werkt dan de maatregelen voor ondernemers uit. 

In gesprek met de gemeente 
Wij horen van veel onze leden terug dat gemeenten bij vragen over energiecompensatie naar het Rijk verwijzen. Maar ook gemeenten hebben er belang bij dat buurthuizen en wijkcentra open blijven, die immers behoren tot de basis infrastructuur die zeker in deze tijd onmisbaar is. Als de nood hoog is, ga dan zeker het gesprek aan met je gemeente over bijvoorbeeld overbrugging tot de steun vanuit het Rijk beschikbaar komt. En wees er alert op dat jouw gemeente de IMOC-indexering toepast. 

Mocht je hierover vragen of zorgen hebben, laat het ons dan vooral weten door een e-mail te sturen naar Edwin Luttik

Meer informatie: