Sociale verbondenheid

Een beschaafde wereld is een sociale wereld, waarin we omkijken naar elkaar. We staan voor de uitdaging om de menselijke maat weer terug te brengen, om sociale verbondenheid opnieuw uit te vinden en vorm te geven: op kleine schaal, lokaal en digitaal. Sociale verbinding is een basiswaarde en een bestaansvoorwaarde voor de gezondheid van mensen. En dat betekent: vroegtijdige aandacht organiseren voor problemen in de buurt.

Pas gaan handelen vanuit zorg? Dat moet stoppen. Er is een omslag nodig, van cure naar care. Dat begint met het versterken van veerkracht. Preventief, gewoon in de buurt. Het sociaal domein niet langer als kostenpost beschouwen, maar als investeringskans. Van de huisartsen en Nederlandse GGZ tot politie, woningcorporaties en onderwijs: stuk voor stuk vragen ook zij om investering in ‘de voorkant’. Om de-medicalisering en sociale ondersteuning door versterking van het sociaal domein. Het moet nu echt gebeuren. Dat kan alleen door samen te werken. Als bewoners met elkaar, én met professionals. Voor een sterke sociale basis.

Meer informatie Minder informatie

Kwetsbaar maar niet alleen

Ouderen zijn minder eenzaam dan twintig jaar geleden, constateerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onlangs...

De eerste keer

“Was het echt jullie eerste keer?” Die vraag kreeg ik diverse malen na afloop van ons zeer geslaagde...

Waarom de transformatie Jeugd dreigt te mislukken

Waarom lukt het maar niet om te voorkómen dat kinderen en jongeren problemen krijgen die alleen met intensieve hulp...

Het nieuwe contracteren in Essex: “no more counting the beans”

Een contract voor 10 jaar tussen gemeente en aanbieders in het soc domein? Anno 2018? In Engeland doen ze het. Dat...

Zienn is geloven: de transformatie in de praktijk

We waren bij Zienn in Leeuwarden. Zienn doet Maatschappelijke Opvang in de drie noordelijke provincies. En dat doen...

Ervaringsdeskundigheid

Sociaal werk maakt al jaren gebruik van ervaringsdeskundigheid als kennisbron. Ook binnen de wijkteams wordt in...

Sociaal ondernemen in Rotterdam: De Voedselketen

Check: 250 activeringsplekken en een omzet van één miljoen. Gezocht: erkenning en professionalisering.

Een super de luxe sociale basis

Wat de woorden epibreren, super de luxe en regelneef met elkaar gemeen hebben? Het zijn neologismen, die worden...

Kinderopvang in het Frankrijk van Macron

Roubaix? Is dat niet die verlopen industriestad die één keer per jaar wereldnieuws is omdat op de plaatselijke...

Eigen kracht? Niet voor iedereen

Versterken van de eigen kracht van de burger. Het is de basis van het sociaal werk. Maar eigen kracht werkt niet...