Sociale verbondenheid

Een beschaafde wereld is een sociale wereld, waarin we omkijken naar elkaar. We staan voor de uitdaging om de menselijke maat weer terug te brengen, om sociale verbondenheid opnieuw uit te vinden en vorm te geven: op kleine schaal, lokaal en digitaal. Sociale verbinding is een basiswaarde en een bestaansvoorwaarde voor de gezondheid van mensen. En dat betekent: vroegtijdige aandacht organiseren voor problemen in de buurt.

Pas gaan handelen vanuit zorg? Dat moet stoppen. Er is een omslag nodig, van cure naar care. Dat begint met het versterken van veerkracht. Preventief, gewoon in de buurt. Het sociaal domein niet langer als kostenpost beschouwen, maar als investeringskans. Van de huisartsen en Nederlandse GGZ tot politie, woningcorporaties en onderwijs: stuk voor stuk vragen ook zij om investering in ‘de voorkant’. Om de-medicalisering en sociale ondersteuning door versterking van het sociaal domein. Het moet nu echt gebeuren. Dat kan alleen door samen te werken. Als bewoners met elkaar, én met professionals. Voor een sterke sociale basis.

Meer informatie Minder informatie

Volgend jaar om deze tijd

15 maart 2017: twee keer stemmen op één dag, wat een weelde. En een van die twee verkiezingen leverde al voor...

Granieten bestand toch niet van steen

Het klinkt keihard en dat is het ook: het granieten bestand. Het is vaktaal voor de pakweg 140.000 Nederlanders die...

Het duel tussen het brein, schaarste en moed!

Omdat in dit land ruim 600.000 mensen in armoede leven en 421.000 kinderen in armoede opgroeien, en er dus...

"Ik hoef het niet op te lossen"

Deze column is een onderdeel van "Kijk in de praktijk" van hulpverleners. Het beschrijft in het kort 1 van de...

Geld stapelen en stapels bezuinigingen

Onlangs was ik op werkbezoek bij Versa Welzijn in Hilversum. Deze welzijnsorganisatie exploiteert en coördineert...

Branche voor Sociaal Functioneren

Gisteren viel ik met mijn neus in de boter: nog geen dag voorzitter, of ik stond al vakbondsleden toe te spreken die...

Terug naar de kern

Eigen kracht? Een schimmig begrip, stelde Evelien Tonkens, hoogleraar actief burgerschap, tijdens het Welzijnsdebat...

De Utrechtse spagaat

Hoe kun je gekortwiekt verder zonder vleugellam te raken? Voor die vraag staan welzijnsorganisaties in Utrecht, nu...