Sociale verbondenheid

Een beschaafde wereld is een sociale wereld, waarin we omkijken naar elkaar. We staan voor de uitdaging om de menselijke maat weer terug te brengen, om sociale verbondenheid opnieuw uit te vinden en vorm te geven: op kleine schaal, lokaal en digitaal. Sociale verbinding is een basiswaarde en een bestaansvoorwaarde voor de gezondheid van mensen. En dat betekent: vroegtijdige aandacht organiseren voor problemen in de buurt.

Pas gaan handelen vanuit zorg? Dat moet stoppen. Er is een omslag nodig, van cure naar care. Dat begint met het versterken van veerkracht. Preventief, gewoon in de buurt. Het sociaal domein niet langer als kostenpost beschouwen, maar als investeringskans. Van de huisartsen en Nederlandse GGZ tot politie, woningcorporaties en onderwijs: stuk voor stuk vragen ook zij om investering in ‘de voorkant’. Om de-medicalisering en sociale ondersteuning door versterking van het sociaal domein. Het moet nu echt gebeuren. Dat kan alleen door samen te werken. Als bewoners met elkaar, én met professionals. Voor een sterke sociale basis.

Meer informatie Minder informatie

Mijn laatste…

Mijn laatste blog als voorzitter van Sociaal Werk Nederland. Ruim zeven jaar heb ik mogen rondkijken in de wereld...

Hamburgers en harmonisatie

Voor mij staat het als een paal boven water: de ontwikkeling van jonge kinderen hoort thuis in de sociale basis....

Sociaal werk met stokjes

Wat China van ons leerde...en wij van hen.

Hugo de Jonge blij met integrale ouderenzorg in Drenthe

‘Hoe kan het dat de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn hier zo goed gaat? Is...

Help LVB’ers aan het werk en van hun schulden en isolement af

Neem Desi, een alleenstaande moeder met drie zoons. Het is haar gelukt om zich te ontworstelen aan haar man, die...

Vve in Vietnam en Rotterdam

Onlangs was ik samen met Sylvia, mijn vrouw, drie weken op reis door Noord-Vietnam. We gingen daar vier dagen lopen...

Kwetsbaar maar niet alleen

Ouderen zijn minder eenzaam dan twintig jaar geleden, constateerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onlangs...

De eerste keer

“Was het echt jullie eerste keer?” Die vraag kreeg ik diverse malen na afloop van ons zeer geslaagde...

Waarom de transformatie Jeugd dreigt te mislukken

Waarom lukt het maar niet om te voorkómen dat kinderen en jongeren problemen krijgen die alleen met intensieve hulp...

Het nieuwe contracteren in Essex: “no more counting the beans”

Een contract voor 10 jaar tussen gemeente en aanbieders in het soc domein? Anno 2018? In Engeland doen ze het. Dat...