Publicaties

Verlaging AIO bij gerechtigden met een huwelijkspartner in het buitenland - reactie SVB op brief LOSR

Per 1 januari 2016 is artikel 24 van de Participatiewet (Pw) gewijzigd.

Verlaging AIO bij gerechtigden met een huwelijkspartner in het buitenland - brief aan SVB

In verschillende gemeenten krijgen Sociaal Raadslieden vragen over de verlaging van de AIO uitkering van pensioengerechtigden met een huwelijkspartner in het buitenland.

Vacature, Sociaal Raadsman/-vrouw, 30 uur per week, standplaats Zevenaar.

Wij zoeken per 01-01-2017 een; ‘ondernemend, innovatief, deskundig’ Sociaal Raadsman/-vrouw..

Instituut Sociaal Raadslieden Delft - vacature

Bij het Instituut Sociaal Raadslieden Delft is een vacature vanaf z.s.m. voor 24 uur per week voor in ieder geval de duur van 1 jaar.De gemeente Delft werkt met Flextender voor het werven van...

Negatief loon staat niet altijd in de voor ingevulde aangifte

Nieuwsbrief LOSR april 2016 met uitleg hierover.

Beroepsregistratie, brief voor medewerkers Sociaal Juridische Dienstverlening

Opening Registerkamer voor Sociaal Juridische Dienstverlening in februari 2016

Beroepsregistratie voor Sociaal Juridisch Dienstverleners: vernieuwde beroepscode, functieprofiel en klachtenregeling bij SJD

Voor de beroepsregistratie van Sociaal raadslieden is de beroepscode van de LOSR geactualiseerd. Het functieprofiel is eveneens vernieuwd. Voor meer informatie over Klachtenregeling bij SJD...
Lid wordenContact