Publicaties

Wetsvoorstel Wanbetalersregeling

Brief MOgroep aan VWS & Kamerleden over het wetsvoorstel wanbetalersregeling zorgverzekering.

Brief Internetconsultatie

Reactie LOSR/MOgroep op conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet

LOSR uit felle kritiek op incassovoorstellen NVI

De LOSR heeft felle kritiek geuit op de voorstellen die de NVI heeft gedaan tijdens een rondetafelgesprek met betrokken partijen. De LOSR is er op tegen dat de NVI zelf een klachtenregeling gaat...

Brief aan vaste Kamercommissie SZW inzake terugvordering huurtoeslag

Briefnr.: 11/00126SW. Onrechtvaardige terugvordering Huurtoeslag, wet Awir

30/05/11 Wetsvoorstel incassokosten

Briefnr.: 11/00100Wetsvoorstel incassokosten: cumulatie van incassokosten bij termijnbetalingen kamerstuknr.: 32418

22/02/11 Reactie op brief LOSR (15-02-11)

Reactie LOSR, MOgroep op wetsvoorstel tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten...

15/02/11 Brief wetsvoorstel maximering incassokosten

Geachte minister en Kamerleden,Met belangstelling heeft de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR, MOgroep W&MD) kennis genomen van het wetsvoorstel maximering incassokosten, de...
Lid wordenContact