Publicaties

Nieuwsbrief LOSR juli 2017

Onverklaarbare naheffing UWV-uitkeringen Tijdens de afgelopen periode van belastingaangifte heeft een aantal collega’s geconstateerd dat burgers met alleen een UWV-uitkering te weinig...

Zorgen over betaalbaarheid wonen in Nederland

Gemeenten in Nederland maken zich in toenemende mate zorgen over de betaalbaarheid van het wonen.

Nieuwsbrief Sociaal Raadslieden Rotterdam

Informatie voor collega’s en ketenpartners over praktische sociaal juridische nieuwsfeiten, wijzigingen in wet- en regelgeving en activiteiten.

Actualiteitenmiddagen 2014 Sociaal Juridische Dienstverlening

Stimulansz zal in 2014 weer actualiteitenmiddagen organiseren voor medewerkers in de sociaal juridische dienstverlening en andere geïnteresseerden. De bijeenkomsten vinden weer plaats in...

Waarom arme mensen domme dingen doen

Armoedebestrijding in Nederland is vaak op een misvatting gebaseerd: dat armen het beste zichzelf aan de haren uit het moeras kunnen trekken. Een baanbrekende theorie over de gevolgen van...

Interview Paritas Passé opstellers

N.a.v. de kabinetsreactie op Paritas Passé zijn de auteurs van Paritas Passé geïnterviewd. Hierbij het artikel.
1 link toegevoegd

Handreiking schuldpreventie: voorkomen is beter dan genezen

Afgelopen jaar brachten Nadja Jungmann (Hogeschool Utrecht) en Ronald van Geuns (Hogeschool van Amsterdam) bestaande preventieactiviteiten in kaart en deden aanbevelingen voor effectief...
1 link toegevoegd

Verwijswijzer voor verrekening en beslag ontwikkeld

Indien wordt geconstateerd dat er sprake is van beslag of verrekening van een of meer vorderingen met inkomen(s) kan het voorkomen dat huishoudens daardoor onvoldoende overhouden om de vaste...

Artikel NRC - Nu pas beamen ze dat ze gelijk had

Interview met Saskia Noorman - Den Uyl.  December 2012 NRC.

MOgroep Brochure Met terugwerkende kracht

De nieuwe brochure Met terugwerkende kracht over het sociaal raadsliedenwerk, is geschreven in klare taal, en geeft veel voorbeelden. Bedoeld voor leden om anderen te laten zien wat sociaal...
Lid wordenContact