Publicaties

Registerplein zoekt kandidaten voor de registratiecommissie Sociaal Juridisch Dienstverleners

Registerplein draagt bij aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van professionals in het sociaal domein door kwalitatief hoogwaardige beroepsregisters te voeren. Per register stelt...

VNG-ledenbrief: wat betekent het regeerakkoord voor gemeenten

De VNG heeft een analyse gemaakt van het nieuwe regeerakkoord en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor gemeenten.

Meeste gestelde vragen beroepsregister SJD

Door de opkomst van de wijkteams is de Sociaal Juridisch Dienstverlener vaak wat verder af komen te staan van de “moederorganisatie”, doordat zij verdeeld zijn over wijken. Dan is het lastiger...

Veelgestelde vragen over het Register SJD

Door de opkomst van de wijkteams is de Sociaal Juridisch Dienstverlener vaak wat verder af komen te staan van de “moederorganisatie”, doordat zij verdeeld zijn over wijken. Dan is het lastiger...

Eindrapport projectgroep hamonisatie inkomensbegrippen

Op advies van het Topberaad inkomensondersteuning heeft de Ministerraad in augustus 2015 ingestemd met een verkenning naar de vraag hoe inkomensbegrippen zodanig kunnen worden vereenvoudigd en...

Handreiking behoorlijke en effectieve invordering van geldschulden verschenen

De handreiking bevat aanbevelingen voor de manier waarop bestuursorganen het proces van invorderen van geldschulden het beste kunnen inrichten. Daarbij worden de verschillende stadia van dat...

Handreiking VNG over van 18 - naar 18 +

VNG en NJI handreiking overgang hulp jongeren 18- naar 18+

Screeningsinstrument Mesis schuldhulpverlening gereed

Regioplan heeft in opdracht van Divosa het screeningsinstrument Mesis ontwikkeld voor de schuldhulpverleners. Met dit screeningsinstrument kan een profiel worden gemaakt van de schuldenaar en...

Vernieuwde leidraad Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

De NVVK heeft een geactualiseerde leidraad ten behoeve van de ondersteuning van de implementatie van de nieuwe WGS uitgebracht. De werkgroep Leidraad heeft de oude Leidraad...

Vrijwillige inzet effectief bij schuldhulp

De laatste jaren neemt het aantal burgers dat in schuldhulpverlening terechtkomt toe. Het doel van de komende Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is de effectiviteit van de...
Lid wordenContact