Sociaal raadsliedenwerk

Actief meedenken? Zie in de balk hieronder 'Groepen' de werkgroep LOSR.
De samenleving wordt nog steeds complexer. Tegelijkertijd verwacht de overheid van de burger meer zelfredzaamheid en meer kennis van allerlei regelingen en voorzieningen. Ondertussen groeit de groep van kwetsbare mensen die van die regelingen en voorzieningen afhankelijk zijn. Zij zijn vaak aangewezen op een minimaal inkomen en zijn daarvoor bovendien afhankelijk van verschillende bronnen, met ieder hun eigen regels en voorwaarden. Sociaal raadslieden helpen deze burgers op een laagdrempelige manier met informatie, ondersteuning en gerichte adviezen. Hun werk is een onderdeel van het brede sociale werk, maar vraagt ook om specialistische sociaaljuridische kennis en vaardigheden.

   
  -> Zoek sociaal raadslieden bij u in de buurt
Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Sociaal Raadsliedenwerk: waarmee ben jij geholpen?

In april 2023 is Sociaal Werk Nederland in samenspraak met de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) een verkenning gestart naar...

Nieuws |

Maarten Bockting: 'Sociaal raadslieden weten de juiste paadjes te bewandelen'

Maarten won in dit jaar de eerste Sociaal Raadslieden Award: een prijs voor de sociaal raadsman of -vrouw die een voorbeeld is voor collega's...

Nieuws |

De werkdag van sociaal raadsman Alco Warners

Sociaal raadslieden, ze zijn onmisbaar. Dat werd nog eens duidelijk tijdens het congres van de sociaal raadslieden eind januari. Reden genoeg...

Nieuws |

Enquêtecommissie toeslagenschandaal: Blind voor mens en recht

In hun streven om steeds strenger op te treden tegen vermeend misbruik van toeslagen, raakten politici, uitvoerders en rechters het zicht op de...

Nieuws |

‘Toegang tot hulp is nu te afhankelijk van je postcode’

In oktober 2023 is Soler Berk gestart als kwartiermaker ‘Belangenbehartiger voor Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden’. In een eerste...

Nieuws |

Succesvol congres Sociaal Raadslieden: ‘We hebben jullie nodig’

Ede, woensdag 31 januari: de plaats waar het congres Sociaal Raadsliedenwerk 2024 plaatsvond. Deze keer was het thema ‘Van onzichtbare naar...

Nieuws |

‘Schulden zouden geen verdienmodel mogen zijn’

Van elke euro die zij innen, houden de ruim vijfhonderd incassobureaus in Nederland gemiddeld bijna de helft zelf. En dat terwijl steeds meer...

Nieuws |

Nieuw: handreiking Aan de slag met rechtsbescherming  

Rechtsbescherming - (sociaal)juridische informatie, advies en ondersteuning - zou er voor iedereen in Nederland moeten zijn. Waar je ook woont...

Nieuws |

Onderzoek: aanbod sociaaljuridische ondersteuning 'een lokettenjungle'

In bijna iedere gemeente is er een lokaal aanbod aan eerstelijns sociaaljuridische ondersteuning, maar dit aanbod is erg versnipperd en overal...

Nieuws |

‘Mensen op weg helpen, zodat ze weer rustig kunnen slapen’

Hoe zorg je ervoor dat inwoners een plek hebben waar ze makkelijk binnen kunnen lopen met hun (sociaal-)juridische vraag? Waar verschillende...