Sociaal raadsliedenwerk

Actief meedenken? Zie in de balk hieronder 'Groepen' de werkgroep LOSR.
De samenleving wordt nog steeds complexer. Tegelijkertijd verwacht de overheid van de burger meer zelfredzaamheid en meer kennis van allerlei regelingen en voorzieningen. Ondertussen groeit de groep van kwetsbare mensen die van die regelingen en voorzieningen afhankelijk zijn. Zij zijn vaak aangewezen op een minimaal inkomen en zijn daarvoor bovendien afhankelijk van verschillende bronnen, met ieder hun eigen regels en voorwaarden. Sociaal raadslieden helpen deze burgers op een laagdrempelige manier met informatie, ondersteuning en gerichte adviezen. Hun werk is een onderdeel van het brede sociale werk, maar vraagt ook om specialistische sociaaljuridische kennis en vaardigheden.

   
  -> Zoek sociaal raadslieden bij u in de buurt
Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Webinar Eenverdienersproblematiek - interessant voor sociaal raadslieden

Huishoudens die maandelijks een netto-inkomen hebben op bijstandsniveau, maar op jaarbasis uitkomen op een inkomen dat bruto hoger is dan het...

Nieuws |

Prinsjesdag 2023: duurzame sociale basis ontbreekt nog

Koning Willem-Alexander zei het treffend in de Troonrede: “Wie van buiten naar de Nederlandse samenleving kijkt, ziet op het eerste gezicht...

Nieuws |

Aanmelding voor de training ‘Bestaanszekerheid op orde' geopend

Heb jij in je werk te maken met mensen die hulp nodig hebben om rond te kunnen komen? Ook voor een professional is het moeilijk om inzicht te...

Nieuws |

Hoe organiseer je samenwerken op rechtsbescherming slim? 

‘Iedereen moet kunnen rekenen op passende sociaaljuridische hulp en een overheid die de rechten van haar inwoners beschermt. Goede...

Nieuws |

Aan de slag met knelpunten sociaal raadslieden

In februari 2023 heeft de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) een aantal knelpunten uit de praktijk van sociaal raadslieden...

Nieuws |

Internetconsultatie Participatiewet in Balans geopend

Met het wetsvoorstel ‘Participatiewet in balans' zet de regering de eerste stappen om te komen tot een (uitvoering van de) Participatiewet...

Nieuws |

Training 'Bestaanszekerheid op orde'

Heb jij in je werk te maken met mensen die hulp nodig hebben om rond te kunnen komen? Ook voor een professional is het soms moeilijk om inzicht...

Nieuws |

Laatste stand van zaken armoedebeleid en Participatiewet

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft vorig jaar een aanpak gelanceerd om geldzorgen, armoede en schulden...

Nieuws |

Behoud vrijstelling btw schuldhulp en maatschappelijk werk

Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad bij beleidsbesluit...

Nieuws |

Pilot Sociaal juridische hulp om de hoek: handreiking en webinar

Na twee jaar en pilots in drie gemeenten is het project 'Sociaal juridische hulp om de hoek' afgerond. Samen met de Koninklijke Bibliotheek...