Sociaal raadsliedenwerk

Actief meedenken? Zie in de balk hieronder 'Groepen' de werkgroep LOSR.
De samenleving wordt nog steeds complexer. Tegelijkertijd verwacht de overheid van de burger meer zelfredzaamheid en meer kennis van allerlei regelingen en voorzieningen. Ondertussen groeit de groep van kwetsbare mensen die van die regelingen en voorzieningen afhankelijk zijn. Zij zijn vaak aangewezen op een minimaal inkomen en zijn daarvoor bovendien afhankelijk van verschillende bronnen, met ieder hun eigen regels en voorwaarden. Sociaal raadslieden helpen deze burgers op een laagdrempelige manier met informatie, ondersteuning en gerichte adviezen. Hun werk is een onderdeel van het brede sociale werk, maar vraagt ook om specialistische sociaaljuridische kennis en vaardigheden.

   
  -> Zoek sociaal raadslieden bij u in de buurt
Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

‘Overheidsfout bracht duizenden gezinnen in armoede’

Zeven jaar geleden noemde de Ombudsman het al een knelpunt dat opgelost moest worden. Rechters spreken van een buikpijndossier en Tweede...

Nieuws |

Breng jij bestaanszekerheid op orde?

Inschrijven is niet meer mogelijk: de training is volgeboekt.

Heb jij in je werk te maken met mensen die hulp nodig hebben om...

Nieuws |

“Passie en toewijding sociaal raadslieden hartverwarmend”

Bart Snels, inspecteur-generaal bij de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD), heeft in de afgelopen maanden op verschillende...

Nieuws |

Ingrijpende wijzigingen in schuldhulpverlening

Op dinsdag 24 januari jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) aangenomen...

Nieuws |

Extra steun vanuit Tijdelijk Noodfonds Energie

Om te voorkomen dat huishoudens in financiële problemen komen door de gestegen energieprijzen, hebben grote energieleveranciers en enkele...

Nieuws |

Laat ook mensen met schulden profiteren van hoger minimumloon

Ook mensen met problematische schulden moeten iets merken van de recente verhoging van minimumloon en uitkeringen. Om dit streven kracht bij te...

Nieuws |

Meld je aan voor het Jaarcongres Sociaal Werk 2023: NEXT LEVEL!

Op woensdag 24 mei 2023 organiseren Sociaal Werk Nederland en Sociaal Werk werkt! samen voor de vijfde keer het Jaarcongres Sociaal Werk, hét...

Nieuws |

Nooit meer skeer: inzet jongerenwerk bij schulden mbo'ers

Er zijn tal van redenen waardoor jongeren in de schulden kunnen komen. Meer geld uitgeven dan je binnenkrijgt, onverwachte kosten zoals een...

Nieuws |

Laatste nieuws over energietoeslag, Participatiewet en inburgering

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verstuurt een periodieke nieuwsbrief aan burgemeesters, wethouders,...

Nieuws |

Energiecompensatie gemeenten: argumenten en modelbrief

Onlangs werd bekend dat de rijksoverheid vanaf voorjaar 2023 structureel extra middelen beschikbaar stelt voor gemeenten en provincies om...