Publicaties

Nibud: 2,5 miljoen huishoudens zonder gespaarde buffer

Risico op financiële problemen. Rapport ‘Geld achter de hand makkelijker maken’: stimuleer sparen.

In het Krijt bij de Overheid

De Nationale Ombudsman deed onderzoek naar incassopraktijken bij burgers met problematische schulden. Doordat verschillende partijen schulden incasseren en al dan niet bewust de beslagvrije...

A study on the effects of the financial Home Administration Program

Een onderzoekdverslag (Engels) en een onderzoekspresentatie (Nederlands) met als uitkomst: Administratieve thuishulp heeft een positief effect op de cliënten van Humanitas. Door de...

Paritas Passé

In opdracht van de KBvG hebben de Hogeschool Utrecht en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep) onderzoek gedaan naar de gevolgen van ongelijke incassobevoegdheden voor...

Onderzoek niet-gebruik van inkomensondersteunende maatregelen

Rapport van SEO Economisch Onderzoek over het niet-gebruik van inkomensondersteunende maatregelen. Onderzocht zijn: zorgtoeslag, huurtoeslag, langdurigheidstoeslag, individuele bijzondere...

Rapport toeslag of tegenslag

Zie bijlage voor rapport

Rapport Mensen met schulden in de knel

Zie bijlage voor rapport
Lid wordenContact