Nieuwsbericht

Meld je aan: online kennissessies landelijke akkoorden

17 april 2024 | 2 minuten lezen

In mei en juni 2024 organiseren we drie online kennissessies over de stand van zaken van de landelijke zorgakkoorden IZA en WOZO. Doel is om onze leden bij te praten over de laatste ontwikkelingen aan de landelijke beleidstafels, maar zeker ook om kansen en knelpunten op te halen uit de regionale en lokale praktijk.

Op dinsdag 2 april jl. hebben we een geslaagde eerste online kennissessie georganiseerd over de stand van zaken van de landelijke zorgakkoorden IZA en WOZO. Omdat we vooral veel vragen krijgen van bestuurlijke aard en over de bekostiging van het sociaal werk, organiseren we in mei en juni drie extra online kennissessies. We nodigen onze leden van harte uit om aan te sluiten.

8 en 22 mei: online kennissessie landelijke akkoorden - bestuurlijk
Bedoeld voor: directeur-bestuurders leden Sociaal Werk Nederland
In deze bestuurlijke sessie praten directeur-bestuurder Lex Staal en senior adviseur Marcel Mathijssen je bij over wat er speelt aan de landelijke beleidstafels. Waar staan we nu, waar zit progressie, waar schuurt het? Hoe verloopt onze lobby voor een wettelijk verankerde sociale basis garantie en voor alternatieve financieringsbronnen voor het sociaal werk, zoals rechtstreeks contracteren bij zorgverzekeraars? In de tweede helft van de sessie wisselen we ervaringen uit. Lukt het jouw organisatie om aan te sluiten bij regiotafels: wat zijn succesfactoren, wat is er nog nodig? Hoe verloopt de samenwerking met collega-sociaalwerkorganisaties in de regio? Wat zijn aandachtspunten die wij weer kunnen meenemen naar landelijke overleggen?
Deze sessie wordt op twee momenten aangeboden:

11 juni: online kennissessie landelijke akkoorden – bekostiging
Bedoeld voor: directeur-bestuurders, managers en stafadviseurs leden Sociaal Werk Nederland
In deze kennissessie praten senior adviseurs Truus van Tiggelen en Rens van Oosterhout je bij over het onderwerp bekostiging. Na een overzicht van de laatste ontwikkelingen aan de landelijke beleidstafels, zal Nynke van Zorge, programmacoördinator bij de VNG, een toelichting geven op het overzicht met financieringsstromen zoals eerder gedeeld op onze website. Vervolgens is er alle gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.
Deze sessie wordt aangeboden op:

De kennissessies worden opgenomen en na afloop voor leden beschikbaar gesteld.

Zijn er bepaalde thema’s of vragen die je graag besproken wil zien, stuur deze dan vooraf naar Lineke Lammen via e-mail.