Samenwerken in de wijk

Onze samenleving is individualistischer geworden. Traditionele gemeenschappen vanuit bijvoorbeeld de kerk, familie en buurt zijn grotendeels verdwenen. Veel mensen hebben het druk met hun eigen leven en zorgen, en hebben wat minder oog voor elkaar. Sociaal werk draagt bij aan de sociale verbinding in wijken en buurten. Bijvoorbeeld door laagdrempelige ontmoetingsplekken te creëren waar buurtbewoners elkaar met collectieve activiteiten weer vinden, waar nodig aangevuld met individuele ondersteuning zoals hulp bij schulden. 

Hechte gemeenschappen waarin mensen elkaar kennen en steun kunnen bieden, kunnen bijdragen aan de gewenste normalisering bij medische en psychische problemen bij bewoners. Een bezoek aan de huisarts of ggz waaraan geen medische oorzaak ten grondslag ligt, kan zo worden voorkomen, uitgesteld of leiden tot de inzet van minder kostbare vormen van (in)formele zorg en ondersteuning. Onder meer via concepten als Welzijn op Recept.

Hiervoor is een transformatie nodig in de manier van kijken, denken en doen van (landelijke) partijen in wonen, zorg en welzijn. Het vraagt tijd om elkaar beter te leren kennen, respect voor elkaars deskundigheid, en lef om samen te zoeken naar mogelijkheden die nog niet standaard geregeld zijn. Door het netwerk van sociaalwerkorganisaties te versterken, kunnen we continu van en met elkaar leren. Doel is vanuit onze sector bij te dragen aan de gezamenlijke opgave met diverse partners in wonen, zorg en welzijn, waarbij de vitaliteit en veerkracht van de bewoner en de gemeenschap centraal staan.

Neem voor meer informatie contact op met Truus van Tiggelen. 

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Bijeenkomst: Hoe kom je in contact met moeilijk bereikbare groepen?


Sociaal Werk Nederland en Labyrith Onderzoek & Advies organiseren een bijeenkomst speciaal voor wethouders en directeuren sociaal...

Nieuws |

Optrekken met PostNL rond eenzaamheid?

PostNL-bezorgers komen dagelijks in dezelfde straten. Als bezorgers zien dat het niet helemaal goed met iemand gaat, dan is het fijn als ze...

Nieuws |

Welzijn op Recept: nog veel onbenut potentieel

Sociaal maakt gezond, en welzijn voorkomt zorg. Er is brede overeenstemming dat Welzijn op Recept (WoR) daartoe een effectief middel is. WoR...

Nieuws |

Wat is precies de kern van sociaal werk? Lees het eerste artikel

Iedereen weet wat een huisarts, onderwijzer of een tandarts doet. Maar het werk van een sociaal werker is voor velen minder makkelijk te...

Nieuws |

Videosessie over sociaal werk en geestelijke verzorging thuis

Aandacht voor zingeving en levensvragen vraagt stilstaan om te luisteren naar verhalen van buurtbewoners. Trage vragen stellen en zo vanuit...

Nieuws |

Oproep aan Tweede Kamer: blijf IZA volop steunen

Zojuist heeft de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), het samenwerkingsverband van ActiZ, NFU, NVZ, de Nederlandse ggz en VGN, een dringend beroep...

Nieuws |

Leestip: ideeënbundel Beproefde formules, gedurfde experimenten

Er zijn in het land talloze voorbeelden van sociaal werk, zorgorganisaties, woningcorporaties en andere partijen die de handen ineen hebben...

Nieuws |

Kamerbrief over versterken sociale basis en sociaal werk

Op donderdag 6 juli jl. hebben minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de Sociale...

Nieuws |

Save the date: 9 november, congres sociaal werk en IZA

Op donderdag 9 november a.s. organiseren Sociaal Werk Nederland en Tintengroep in Assen een congres over sociaal werk en het Integraal Zorg...

Nieuws |

Stand van zaken landelijke zorgakkoorden

Met de zomervakantie in zicht is er nog volop beweging rond de landelijke zorgakkoorden IZA, WOZO en GALA. In dit nieuwsbericht zetten we de...