Samenwerken in de wijk

Onze samenleving is individualistischer geworden. Traditionele gemeenschappen vanuit bijvoorbeeld de kerk, familie en buurt zijn grotendeels verdwenen. Veel mensen hebben het druk met hun eigen leven en zorgen, en hebben wat minder oog voor elkaar. Sociaal werk draagt bij aan de sociale verbinding in wijken en buurten. Bijvoorbeeld door laagdrempelige ontmoetingsplekken te creëren waar buurtbewoners elkaar met collectieve activiteiten weer vinden, waar nodig aangevuld met individuele ondersteuning zoals hulp bij schulden. 

Hechte gemeenschappen waarin mensen elkaar kennen en steun kunnen bieden, kunnen bijdragen aan de gewenste normalisering bij medische en psychische problemen bij bewoners. Een bezoek aan de huisarts of ggz waaraan geen medische oorzaak ten grondslag ligt, kan zo worden voorkomen, uitgesteld of leiden tot de inzet van minder kostbare vormen van (in)formele zorg en ondersteuning. Onder meer via concepten als Welzijn op Recept.

Hiervoor is een transformatie nodig in de manier van kijken, denken en doen van (landelijke) partijen in wonen, zorg en welzijn. Het vraagt tijd om elkaar beter te leren kennen, respect voor elkaars deskundigheid, en lef om samen te zoeken naar mogelijkheden die nog niet standaard geregeld zijn. Door het netwerk van sociaalwerkorganisaties te versterken, kunnen we continu van en met elkaar leren. Doel is vanuit onze sector bij te dragen aan de gezamenlijke opgave met diverse partners in wonen, zorg en welzijn, waarbij de vitaliteit en veerkracht van de bewoner en de gemeenschap centraal staan.

Neem voor meer informatie contact op met Truus van Tiggelen. 

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Samenwerking bewonersinitiatieven en sociaal werk: waar schuurt het?

Als je als bewonersinitiatief en welzijnsorganisatie actief bent in een buurt of wijk, kom je elkaar hoe dan ook tegen. Goed met elkaar...

Nieuws |

Stevig onderbouwd in gesprek over de sociale basis

Hoe meet je als gemeente of je sociale basis goed is? Onderzoekers Jochum Deuten en Maarten Kwakernaak van Movisie en het Verwey-Jonker...

Nieuws |

Interview Lex Staal: naar veerkrachtige mensen in vitale wijken

Lex Staal, directeur-bestuurder van Sociaal Werk Nederland, is in beginsel positief over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Als...

Nieuws |

Landelijk leernetwerk GGZ in de Wijk: doe je mee?

De samenwerking tussen sociaal werk en GGZ biedt kansen voor wijkbewoners. Kijken wat de gemeenschap kan betekenen in het herstel, blijkt...

Nieuws |

Kom naar de roadshow over samenwerking wonen, zorg en welzijn

Goed wonen is niet in elke wijk even vanzelfsprekend. Bewoners hebben soms een complexe hulpvraag, denk aan armoede, mentale gezondheid,...

Nieuws |

Beter aanbesteden: ga in dialoog met je gemeente

In het kader van het project Beter aanbesteden organiseert Sociaal Werk Nederland een inspiratiebijeenkomst voor lidorganisaties en gemeenten....

Nieuws |

IZA: meerwaarde sociaal werk bij transitie van medisch naar sociaal

Onlangs meldde minister Kuipers in een kamerbrief dat ook de laatste zorgpartner, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Integraal...

Nieuws |

In gesprek over samenwerking zorg en sociaal domein

Hoe maken gemeenten, verzekeraars en aanbieders in zorg en welzijn samen een succes van de transformatie van de zorg, zoals afgesproken door...

Nieuws |

Save the date: Roadshow over samenwerking wonen, zorg en welzijn

De maatschappelijke coalitie Leefbare en vitale wijken* organiseert in maart en april 2023 een roadshow op vijf locaties in Nederland. Vanuit...

Nieuws |

Webinar Aedes: meer inzicht in de veerkracht van jouw wijken

Dat de veerkracht van wijken onder druk staat, laat ook landelijk onderzoek van Aedes zien. We kennen allemaal wel de buurten die extra...