Ouderen en mantelzorg

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun veerkracht in de eigen buurt. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met de bewoners zelf, zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten aan een sterke sociale basis rond ouder worden en mantelzorg in de buurt.

Sociaal werkers signalen eenzaamheid, een ongezonde leefstijl of anderen vormne van van kwetsbaarheid in een vroeg stadium. Ze maken contact en bieden individuele én collectieve oplossingen. Ze zijn creatief en het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners aan een levendige buurt, organiseren ontmoeting en dagbesteding. Ze matchen bewoners en ze zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet.

De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak van sociaal werker vraagt investering door gemeenten en organisaties in innovatie, reflexie en professionalisering.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Onderzoek RIVM naar samenwerking in vroegsignalering ouderen

Onlangs heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een onderzoek afgerond naar de samenwerking in vroegsignalering van...

Nieuws |

Expeditie Begonia, congres over woonvariaties

Kom naar Expeditie Begonia op 10 oktober om de nieuwste woonvariaties te zien; van prille ideeën tot vergevorderde plannen...

Nieuws |

Maatschappelijke Diensttijd: eerste tranche deadline 1 mei

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd informatie

Nieuws |

Sociaal werk en uitvaartzorg werken samen in regio Nieuwe Waterweg

Op het eerste gezicht ligt samenwerking tussen een uitvaartonderneming en een dienstverlener in welzijn niet voor de hand. Maar bij nader...

Nieuws |

Van Rijn: “Met SamenOud goud in handen!”

Staatssecretaris op werkbezoek in Emmen.

Nieuws |

Gespecialiseerde sociaal werkers nodig voor geïsoleerden

Onderzoeker Anja Machielse: ‘Help ze hun isolement vol te houden.’

Lid wordenContact