Nieuwsbericht

“Sociaal werk moet vooral uitgaan van eigen kracht”

1 mei 2023 | 2 minuten lezen

Sociaal werk is ‘hot’ en wordt steeds meer gezien als oplossing voor grote maatschappelijke vraagstukken. Dat is mooi, maar we moeten er ook voor waken dat we een ‘duizend-dingen-doekje’ worden, waarschuwt Lex Staal vandaag op Z+W TV. Volgens de directeur-bestuurder van Sociaal werk Nederland moeten we vooral van onze eigen kracht uitgaan.

In het interview van 20 minuten spreekt Lex Staal met Zorg+Welzijn redacteur Carolien Stam onder meer over de positie van sociaal werk. Hoe staan we ervoor? Volgens Staal heeft de sector zeker een ‘boost’ gekregen, mede door onze zichtbaarheid in de coronacrisis: Pakweg vijf jaar geleden moesten we vaak nog uitleggen dat er überhaupt sociaal werk was, in Den Haag en bij partners in de zorg. Nu moeten we bijna kiezen aan welke tafels we aanschuiven om mee te praten over alle uitdagingen in Nederland.”

Blijven doen waar wij goed in zijn
Er schuilt wel een risico in alle extra taken die nu op het bordje van sociaal werk lijken te belanden, zoals onze rol in de energietransitie. Staal: “Sociaal werk staat nu te boek als een oplossing voor problemen van justitie, klimaat, zorg, bestaanszekerheid... We moeten niet de boodschappenlijstjes van al die ministeries afwerken. Dan worden we het ‘duizend-dingen-doekje’ van de onopgeloste problemen in Nederland.” Volgens de directeur-bestuurder is het zaak te blijven doen waar we goed in zijn en nog duidelijker maken wat de unieke kracht van sociaal werk is: “Present zijn in wijken en buurten. Snappen hoe samenlevingsopbouw vorm krijgt. Dichtbij mensen blijven en hen helpen met vragen, zonder indicatie. Zorgen dat mensen als collectief sterker worden.”

Echte preventie vanuit de kracht van sociaal werk. Niet als substitutie voor de zorg

Zo krijgen mensen het gevoel dat ze ertoe doen, ervaren ze meer eigen regie en vergroten we de bestaanszekerheid. Uiteindelijk gaan mensen dan ook minder zorg vragen, meer sociale veiligheid ervaren en dan lukt het ook om een gemeenschap bijvoorbeeld zelf te laten nadenken: hoe gaan wij klimaatneutraal worden in deze wijk? Staal: “Dan werk je als sociaal werk vanuit je eigen kracht en zullen anderen gaan merken dat ook hun prioriteiten worden afgewerkt. Maar als we het andersom doen, dan loopt het vast. Want wij kunnen niet de problemen van alle ministeries oplossen.”

Bekijk de video op de website van Zorg+Welzijn of via het scherm hieronder.