Nieuwsbericht

Start Drop In: onderzoek bijdrage jongerenwerk aan criminaliteitspreventie

26 april 2023 | 2 minuten lezen

Sociaal Werk Nederland start vanuit het landelijke programma Preventie met Gezag met het 3-jarige project Drop In. De ambitie van het project is om de rol en bijdrage van het professionele jongerenwerk aan criminaliteitspreventie en ondermijning inzichtelijk te maken en te versterken. Lees hier meer over het project.

Een zeer zorgelijke ontwikkeling is dat (kwetsbare) jongeren op steeds jongere leeftijd in de criminaliteit belanden. Het jongerenwerk heeft als maatschappelijke opdracht om jongeren (10-23 jaar) te ondersteunen in hun groei naar volwassenheid en te voorkomen dat ze in aanraking komen met criminele activiteiten. ‘Drop out’ wordt dus ‘Drop in’. Jongerenwerkers doen dit samen met partners zoals politie, hulpverlening, onderwijs en gemeenten. Hoewel er in het land goede voorbeelden bestaan van hoe het jongerenwerk invulling geeft aan deze opdracht, is er ook nog veel te leren over hoe het jongerenwerk haar rol en bijdrage hieraan kan versterken.

Pilotprojecten
Samen met leden van de vereniging bouwen we de komende jaren aan regionale kennis- en leernetwerken. Van daaruit starten we pilotprojecten waarin ervaren jongerenwerkers en jongeren met ervaringskennis concrete praktijken gericht op criminaliteitspreventie onder de loep nemen en gaan verstevigen. Onderzoekers sluiten aan om processen systematisch te onderzoeken en inzichten op te doen over wat werkt voor wie in welke omstandigheden. Er wordt een klankbordgroep en een wetenschappelijke commissie aangesteld om de kwaliteit van het project en het onderzoek te kunnen borgen.


Jolanda Sonneveld
Het project wordt gefinancierd met subsidie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dr. Jolanda Sonneveld zal vanuit Sociaal Werk Nederland leiding gaan geven aan het project. Jolanda heeft 15 jaar gewerkt bij de HvA als projectleider, onderzoeker (lectoraat Youth Spot) en docent. In 2022 heeft ze haar proefschrift afgerond over multi-methodisch werken in het jongerenwerk en de bijdrage hiervan aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren in kwetsbare situaties. Met haar kennis, ervaring en contacten in zowel de wetenschap, het onderwijs en de praktijk, ziet Sociaal Werk Nederland haar inzet en betrokkenheid met alle vertrouwen tegemoet. Ernst Radius blijft als programmamanager ook betrokken bij dit project.

Meer weten? Neem contact op met Jolanda via sonneveld@sociaalwerk.nl