Nieuwsbericht

Update actualisatie functieboek Cao Sociaal Werk

8 mei 2023 | 1 minuut lezen

Zoals bekend, werkt Sociaal Werk Nederland samen met de cao-partijen FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn aan de actualisatie van het functieboek Sociaal Werk. We willen toe naar een herkenbaar functieboek, zowel voor werkgevers als voor werknemers.

In het nieuwsbericht van 26 september 2022 is dit proces uiteengezet. Op dit moment zijn alle nieuwe en te actualiseren functies in concept beschreven. Het vervolg van dit proces, wat dit betekent en de verdere planning is in dit bericht te lezen.

Zo snel mogelijk na een definitief akkoord van de cao-tafel volgt informatie over het gebruik en de implementatie van het geactualiseerde functieboek.

Vragen
Heb je een vraag over de actualisatie van het functieboek? Stuur een e-mail naar caosociaalwerk@fcb.nl.