Kwaliteit

Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk

Vakmanschap bepaalt in hoge mate de kwaliteit van sociaal werk. Het zijn immers de sociaal werkers die samen met vrijwilligers het gewenste resultaat moeten realiseren. Een toetsingsinstrument met focus op vakmanschap is daarom onontbeerlijk. Periodieke onafhankelijke toetsing van kwaliteitsnormen met zo’n instrument kan de katalysator vormen voor een proces van doorlopend leren – van professionals én organisaties. Op deze manier wordt gemeenschapsgeld transparant besteed, aan dienstverlening die gericht is op wat kwetsbare mensen echt nodig hebben.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Gecertificeerd! Kwaliteitslabel Sociaal Werk voor SEZO

SEZO (Amsterdam) kreeg op 21 november het certificaat Kwaliteitslabel Sociaal Werk feestelijk uitgereikt

Nieuws |

Bewustwording van leerpunten tijdens training Intercollegiale adviesmeting

Deelnemers zijn enthousiast over de training. Zij waarderen de praktische insteek, de kennisuitwisseling met andere organisaties,...

Nieuws |

Kwaliteitslabel getest: ‘Niet afvinken maar doorvragen’

Pilot kwaliteitslabel Sociaal Werk: de drie deelnemende organisaties blijken positief in evaluatief gesprek

Nieuws |

Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ)

In de WKKGZ wordt vermeld dat zorgaanbieders onder meer dienen te regelen dat hun klachtenregeling per 1 januari 2017 dient te...

Nieuws |

Eerste sociaal werker in het Beroepsregister Sociaal Werk

Het verhaal van Pieter Poorts: de eerste sociaal werker in het Beroepsregister Sociaal Werk

Nieuws |

Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief?

Met het waarderingskader van het Instituut Publieke Waarden kan je beoordelen of maatschappelijke initiatieven legitiem zijn,...

Lid wordenContact