Nieuwsbericht

Handreiking Sociaal werk in gebouwen en locaties

7 mei 2020 | 1 minuut lezen

Nederland start langzaam maar zeker op vanuit de lockdown-situatie. De afgelopen weken kon de uitoefening van veel sociaal werk op daarvoor bestemde locaties doorgaan, omdat onze sector op de lijst van cruciale beroepen staat. Zie ook het artikel in het Corona-Dagbericht van 22 april 2020.

Sociaalwerklocaties
Sociaal Werk Nederland kreeg van meer kanten de vraag naar een coronaprotocol voor werken op de locaties zoals ontmoetingsplekken zoals buurthuizen, wijkcentra, en heeft daarom een eerste handreiking gemaakt. Deze handreiking is gebaseerd op de MKB-richtlijn en bedoeld ter verdere uitwerking door uw eigen organisatie. Check bij het verder uitwerken altijd de lokale situatie en vraag eventueel de GGD en/of veiligheidsregio om nader advies. En: voorkom legionella, spoel leidingen goed door bij opstarten.

Kantoren
Helaas is voor de kantoren nog steeds het uitgangspunt: werk zoveel mogelijk vanuit huis. Dat betekent dat ook in onze sector er nog geen adviezen of regelingen zijn om de 1,5-meter-samenleving in kantoren op te starten. Wij blijven hiervoor aandacht vragen bij de rijksoverheid.

U vindt de handreiking voor sociaal werk op locatie in de 1,5 meter-samenleving in een wordversie, als bijlage, zodat u het document verder zelf kunt aanvullen. Check altijd de laatste stand van zaken op Rijksoverheid.nl. 

Er gaan nu steeds meer locaties open met in achtneming van de richtlijnen en veiligheidsmaatregelen. Hiervoor zijn al handreikingen zoals het afwegingskader voor sociaal werkers en richtlijn voor dagbesteding. Verdere informatie over werken in coroatijd vindt u in de dagberichten en op het coronaplatform op de website