Nieuwsbericht

RIVM: betrek sleutelfiguren bij voorbereiding pandemieën

21 december 2022 | 2 minuten lezen

Overheden moeten ‘sleutelfiguren’ betrekken bij het maken van beleid voor (toekomstige) pandemieën. Denk hierbij aan zowel professionals als vrijwilligers die actief zijn binnen het onderwijs, zorg, sport, kunst en cultuur of sociaal werk. Dit concludeert het RIVM in kwalitatief onderzoek. Ook Sociaal Werk Nederland doet onderzoek naar sociale interventies die werken bij het bereiken van mensen in kwetsbare situaties.

RIVM: sleutelfiguren doorslaggevend
Het RIVM heeft tussen oktober 2020 en augustus 2021, 95 mensen geïnterviewd. Hun dilemma’s en oplossingen zijn geanalyseerd en gepubliceerd. De onderzoekers stellen vast dat sleutelfiguren er tijdens de coronapandemie voor zorgden dat er, ondanks de beperkingen, aandacht bleef voor het sociale en mentale welzijn van mensen. Sleutelfiguren staan dicht bij mensen en genieten vaak vertrouwen, zodat ze snel kunnen handelen als mensen hulp nodig hebben. Volgens de RIVM-onderzoekers is het belangrijk dat de samenwerking tussen deze sleutelfiguren en de overheid er al komt bij de voorbereiding op eventuele toekomstige pandemieën. Dit bevordert de gelijke kansen op gezondheid voor verschillende groepen mensen.

Sociale interventies in coronatijd
Ook Sociaal Werk Nederland doet onderzoek naar sociale interventies die werken bij het bereiken van mensen in kwetsbare situaties. In het project ‘Inzetten van sociale interventies t.b.v. (voorzorg)maatregelen COVID-19’ kijken we onder meer naar succesvolle interventies gericht op mensen die door (corona)communicatie vanuit de overheid moeilijk worden bereikt zoals jongeren, mensen die laaggeletterd zijn en mensen met bepaalde culturele achtergronden die de Nederlandse taal niet goed spreken. Via sociaal werk kunnen deze mensen wel worden bereikt in samenwerking met sleutelfiguren in de wijk, maar ook met bibliotheken, sportclubs en religieuze instanties. Denk aan sociale activiteiten in buurhuizen georganiseerd en/of gefaciliteerd door sociaalwerkorganisaties, zoals een naaiatelier, een vitaliteitscentrum of een sociale club van buurtbewoners die zelf activiteiten organiseren met de ondersteuning van sociaal werk. Op deze manier wordt sociale cohesie binnen de wijk bevorderd.

Ons onderzoek omvat desk research naar bestaande onderzoeken. Ook onderzoeken we de ervaringen en initiatieven van onze leden tijdens de coronacrisis. Samenwerkingspartner Labyrinth voert veldonderzoek uit met wijkambassadeurs die zelf tot een bepaalde doelgroep behoren en er worden pilots uitgevoerd door sociaalwerkorganisaties. De informatie die we ophalen uit dit onderzoek wordt verwerkt in een handreiking die voor de zomer van 2023 beschikbaar komt.

Neem voor meer informatie contact op met Eva Bos. Lees ook het interview met Eva bij de kick-off van het onderzoek.

Lees ook het nieuwsbericht op de RIVM-website:
Betrek sleutelfiguren bij beleid voor pandemieën (13 december 2022). Download hier het onderzoeksrapport ‘Hoe speelden organisaties, netwerken en gemeenschappen in op de coronamaatregelen?'