Publicatie

Gewijzigde cao Sociaal Werk 2019 - 2021

7 augustus 2020 | 1 minuut lezen

In mei 2020 is er een akkoord bereikt door partijen betrokken bij de cao Sociaal Werk en van de cao Kinderopvang over de overgang van de peuterspeelzalen vanaf 1 augustus 2020 naar de cao Kinderopvang. Er is tevens een overgangsregeling opgesteld voor de arbeidsvoorwaardelijke overgang van de peuterspeelzaalmedewerkers van de cao Sociaal Werk naar de cao Kinderopvang met daarin de gemaakte afspraken en een uitgewerkte overgangsperiode. De cao Sociaal Werk is daarom ook gewijzigd en opnieuw bij het Ministerie aangemeld. Het akkoord, de overgangsregeling en de gewijzigde cao Sociaal Werk (met en zonder functieboek) zijn als bijlage bijgevoegd

3 documenten toegevoegd