Publicaties

 

Pensioenpremieverdeling 2023

In het bijgevoegde document is de door de cao tafel Sociaal Werk vastgestelde pensioenpremieverdeling voor werkgever en werknemer voor 2023 gepubliceerd.

Pensioenpremieverdeling 2022

In het bijgevoegde document is de door de cao tafel Sociaal Werk vastgestelde pensioenpremieverdeling voor werkgever en werknemer voor 2022 gepubliceerd.

Pensioenpremieverdeling 2019

In het bijgevoegde document is de door de cao tafel Sociaal Werk vastgestelde pensioenpremieverdeling voor werkgever en werknemer voor 2019 gepubliceerd.

Pensioenpremie 2019

De pensioenpremie blijft 23,5%.

Pensioenpremie 2016

De pensioenpremie OP/PP en AP voor 2016 is ongewijzigd gebleven. De OP/PP premie blijft 23,5% van de pensoengrondslag en de AP-premie blijft 0,4%. De franchise-bedragen zijn enigszins verhoogd,...

Daling pensioenpremie per 1 januari 2015

De pensioenpremie daalt met 0,9% per 1 januari 2015. De premie voor het ouderdoms- en partnerpensioen (OP) daalt hierdoor van 24,4% naar 23,5% van de pensioengrondslag.Op basis van de...